• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Omdat de liturgie van de Sacramenten en de sacramentaliën bewerkt dat voor de gelovigen die in de goede gesteltenis verkeren, bijna iedere gebeurtenis in hun leven geheiligd wordt door de goddelijke genade die uit het Paasmysterie voortvloeit. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 61 en omdat de Eucharistie het Sacrament der Sacramenten is, biedt het missaal voorbeelden van Missen en gebeden die in de verschillende omstandigheden van het christelijk leven gebruikt kunnen worden voor de noden van heel de wereld of van de universele of plaatselijke Kerk.
Gezien de vrij ruime keuzemogelijkheid van lezingen en gebeden, is het passend de Missen bij verschillende omstandigheden met mate te gebruiken, dat wil zeggen: wanneer de omstandigheden dit vragen.
In alle Missen bij verschillende omstandigheden mag men, behalve als uitdrukkelijk anders staat aangegeven, de lezingen van de weekdagen gebruiken met de bijbehorende gezangen ertussen, als ze met de viering overeenstemmen.
Tot dit soort missen worden gerekend: rituele Missen, Missen voor verschillende noden, Missen voor verschillende omstandigheden en Votiefmissen.
Rituele Missen zijn verbonden met de viering van sommige Sacramenten of sacramentaliën. Zij zijn niet geoorloofd op de zondagen van de Advent, van de Veertigdagentijd en van Pasen, op hoogfeesten, op de dagen onder het octaaf van Pasen, op de Gedachtenis van alle overleden gelovigen (Allerzielen), op Aswoensdag en op weekdagen van de Goede Week; bovendien moet men rekening houden met de normen die in de ritualen en bij de Missen zelf worden gegeven.

De Missen voor verschillende noden of bij verschillende omstandigheden kunnen in sommige omstandigheden genomen worden, hetzij nu en dan, hetzij op vaste tijden. Daaruit kunnen door het bevoegde gezag de missen worden gekozen voor de bid- en boetedagen die voor de loop van het jaar door de bisschoppenconferentie worden vastgesteld.

In geval van zeer bijzondere nood of pastoraal belang kan hiervoor in opdracht of met verlof van de diocesane bisschop, op alle dagen de corresponderende Mis gevierd worden, behalve op hoogfeesten, de zondagen van de Advent, van de Veertigdagentijd en van Pasen, op de dagen onder het octaaf van Pasen, op de Gedachtenis van alle overleden gelovigen (Allerzielen), Aswoensdag en op de weekdagen van de Goede Week.

Votiefmissen van de mysteries van de Heer of ter ere van de heilige maagd Maria, van engelen of van een bepaalde heilige of van alle heiligen kunnen voor de godsvrucht der gelovigen gevierd worden op de weekdagen door het jaar, ook al valt het samen met een vrije gedachtenis. Als Votiefmis kunnen echter niet gevierd worden de Missen die betrekking hebben op de mysteries van het leven van de Heer of van de heilige maagd Maria, behalve de Mis van de Onbevlekte Ontvangenis, omdat hun viering met de loop van het liturgisch jaar verbonden is.
Op dagen waarop een verplichte gedachtenis valt en op weekdagen van de Advent tot en met 16 december, van de Kersttijd vanaf 2 januari en van de Paastijd na het octaaf van Pasen zijn de Missen voor verschillende noden, voor verschillende omstandigheden en Votiefmissen niet toegestaan. Als echter naar het oordeel van de rector van de kerk of van de celebrerende priester zelf werkelijke nood of pastoraal belang dit eist, kan in de viering met het volk de Mis gebruikt worden die met deze nood of dit belang overeenkomt.
Op weekdagen door het jaar, waarop een vrije gedachtenis valt of waarop het weekdag-officie plaats vindt, is het geoorloofd elke Mis te vieren of elk gebed voor verschillende omstandigheden te gebruiken met uitzondering van rituele Missen.
Op bijzondere wijze wordt de gedachtenis van de heilige Maria op zaterdag aanbevolen, omdat in de liturgie van de Kerk voor alles en boven alle heiligen verering toekomt aan de Moeder van de Verlosser. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 54 Vgl. H. Paus Paulus VI, Apostolische Exhortatie, Over de vernieuwing van de Maria-verering in liturgie en persoonlijke beleving, Marialis Cultus (2 feb 1974), 9

Document

Naam: INSTITUTIO GENERALIS MISSALIS ROMANI
Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 18 maart 2002
Copyrights: © 2004,Beleidssector Liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / NRL
Liturgische Documentatie, dl. 3
Aanpassingen aan de versie "emendata (2008)": redactie
Bewerkt: 19 augustus 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test