• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Als er een diaken bij de Eucharistieviering aanwezig is, dient hij met de heilige gewaden bekleed zijn dienstwerk uit te oefenen. Immers, hij:

  1. assisteert de priester en loopt aan zijn zijde;
  2. vervult de dienst aan het altaar zowel bij de kelk, als bij het boek;
  3. verkondigt het Evangelie en kan in opdracht van de priester die celebreert, de homilie houden (vgl. nr. 66);
  4. richt zich tot het gelovige volk met gepaste monitiones en spreekt de intenties van het universele gebed uit;
  5. helpt de priester die celebreert, bij het uitreiken van de communie en reinigt de gewijde vaten en brengt ze in orde;
  6. als er geen andere bedienaren aanwezig zijn, vervult hij hun taken, voorzover het nodig blijkt.

Document

Naam: INSTITUTIO GENERALIS MISSALIS ROMANI
Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 18 maart 2002
Copyrights: © 2004,Beleidssector Liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / NRL
Liturgische Documentatie, dl. 3
Aanpassingen aan de versie "emendata (2008)": redactie
Bewerkt: 19 augustus 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test