• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Om het paasmaal te vieren met zijn leerlingen, waarbij Christus de Heer het offer van zijn Lichaam en Bloed instelde, gaf Hij de opdracht het grote gastenverblijf met rustbedden (Lc. 22, 12) in gereedheid te brengen. De Kerk heeft die opdracht altijd beschouwd als ook tot haar gericht, wanneer zij beschikkingen trof ten aanzien van personen, plaatsen, riten en teksten in verband met de viering van de allerheiligste eucharistie. Zo zijn ook de thans krachtens de wil van het Tweede Vaticaans Oecumenisch Concilie voorgeschreven normen, alsmede het nieuwe missaal, dat voortaan door de Kerk van de Romeinse ritus bij de viering van de mis zal worden gebruikt, een nieuw bewijs van deze zorg van de Kerk, van haar geloof en haar onveranderde liefde tot het hoogverheven eucharistisch mysterie. En ondanks de invoering van bepaalde vernieuwingen, getuigen zij van haar ononderbroken en samenhangende traditie.

Document

Naam: INSTITUTIO GENERALIS MISSALIS ROMANI
Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 18 maart 2002
Copyrights: © 2004,Beleidssector Liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / NRL
Liturgische Documentatie, dl. 3
Aanpassingen aan de versie "emendata (2008)": redactie
Bewerkt: 19 augustus 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test