• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
In het gebed des Heren wordt gesmeekt om het dagelijks brood, waaronder de christenen vooral het eucharistisch brood verstaan, en om de zuivering van zonden, zodat het heilige werkelijk aan de heiligen gegeven wordt. De priester spreekt de uitnodiging tot dit gebed uit, alle gelovigen bidden het evenwel samen met de priester, en de priester alleen voegt er het embolisme aan toe, dat het volk met de doxologie besluit. Het embolisme, dat de laatste bede van het gebed des Heren ontwikkelt, vraagt voor heel de gemeenschap der gelovigen de bevrijding uit de macht van het kwaad.

De uitnodiging, het gebed des Heren zelf, het embolisme en de doxologie waarmee het volk dit alles besluit, worden gezongen of luid gezegd.

Document

Naam: INSTITUTIO GENERALIS MISSALIS ROMANI
Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 18 maart 2002
Copyrights: © 2004,Beleidssector Liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / NRL
Liturgische Documentatie, dl. 3
Aanpassingen aan de versie "emendata (2008)": redactie
Bewerkt: 19 augustus 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test