• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Op de bepaalde tijd moet ook een gewijde stilte als onderdeel van de viering in acht worden genomen. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 30 Vgl. Congregatie voor de Riten, Over de muziek in de Heilige Liturgie, Musicam Sacram (5 mrt 1967), 17 De aard ervan is afhankelijk van het tijdstip in de viering. Bij de boete-akt immers en na de uitnodiging tot gebed keert eenieder in zichzelf; na de lezing of na de homilie echter overweegt men kortstondig wat men zojuist heeft gehoord; na de Communie evenwel looft men God in zijn hart en bidt men tot Hem.

Het verdient aanbeveling dat reeds voor de viering zelf stilte in acht genomen wordt in de kerk, in de sacristie en de aangrenzende plaatsen, zodat allen zich met toewijding en naar behoren voorbereiden op de gewijde handelingen.

De liturgie van het Woord dient zo gevierd te worden dat zij de overweging bevordert; daarom dient elke vorm van haast die de bezinning belemmert, geheel en al vermeden te worden. Ook behoren er korte momenten van stilte in voor te komen aangepast aan de samengekomen vergadering om met de steun van de Heilige Geest het woord van God in het hart op te nemen en om het antwoord daarop door gebed voor te bereiden. Deze momenten van stilte kunnen bijvoorbeeld heel goed in acht genomen worden, voordat de liturgie van het Woord zelf begint, na de eerste en tweede lezing en tenslotte na de homilie. Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Ordening voor de lezingen van de Mis - Editio typica altera, Ordo Lectionum Missae (21 jan 1981), 28

Als de Communie uitgereikt is, bidden de priester en de gelovigen eventueel enige tijd in stilte. Ook kan, als men hieraan de voorkeur geeft, heel de vergadering een Psalm of een andere lofzang of een hymne zingen.

Document

Naam: INSTITUTIO GENERALIS MISSALIS ROMANI
Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 18 maart 2002
Copyrights: © 2004,Beleidssector Liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / NRL
Liturgische Documentatie, dl. 3
Aanpassingen aan de versie "emendata (2008)": redactie
Bewerkt: 19 augustus 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test