• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Ook dient het uitgangspunt bewaard te blijven volgens welk elke particuliere Kerk moet overeenstemmen met de universele Kerk niet alleen wat betreft de geloofsleer en de sacramentele tekenen, maar ook wat betreft de algemeen door de apostolische en ononderbroken overlevering aanvaarde gebruiken, die bewaard dienen te blijven niet alleen om dwalingen te vermijden, maar ook om het geloof ongeschonden over te leveren, want de regel van het gebed (lex orandi) van de Kerk beantwoordt aan de regel van haar geloof (lex eredendi). Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, De Romeinse liturgie en de inculturatie
Vierde instructie voor de juiste toepassing van de Constitutie over de Liturgie van het Tweede Vaticaans Concilie (nrs. 37-40), Varietates legitimae (25 mrt 1994), 26-27

De Romeinse ritus maakt een opvallend en kostbaar deel uit van de liturgische schat en het erfgoed van de Katholieke Kerk waarvan de rijkdom bijdraagt aan het welzijn van de gehele Kerk, zodat het verlies ervan haar ernstig zou schaden.

Deze ritus heeft in de loop van de eeuwen niet alleen de liturgische gebruiken bewaard die hun oorsprong vinden in de stad Rome, maar ook op een diepe, organische en harmonische wijze enkele andere in zich opgenomen die zijn afgeleid van de gewoonten en de aard van verschillende volkeren en van verscheidene particuliere Kerken zowel van het Westen als van het Oosten. Zo heeft zij een zeker bovenregionaal karakter verworven. In onze tijd echter wordt de identiteit en de eenvormige uitdrukking van deze ritus gevonden in de standaarduitgaven van de liturgische boeken, die op gezag van de Paus zijn gepromulgeerd en in de daaraan beantwoordende liturgische boeken die door de bisschoppenconferenties voor hun gebied zijn goedgekeurd en door de Apostolische Stoel zijn erkend. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Brief, 25e Verjaardag van de promulgatie van het Conciliedocument Sacrosanctum Concilium over de heilige liturgie, Vicesimus Quintus Annus (4 dec 1988), 16 Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, De Romeinse liturgie en de inculturatie
Vierde instructie voor de juiste toepassing van de Constitutie over de Liturgie van het Tweede Vaticaans Concilie (nrs. 37-40), Varietates legitimae (25 mrt 1994), 2.36

Document

Naam: INSTITUTIO GENERALIS MISSALIS ROMANI
Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 18 maart 2002
Copyrights: © 2004,Beleidssector Liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / NRL
Liturgische Documentatie, dl. 3
Aanpassingen aan de versie "emendata (2008)": redactie
Bewerkt: 19 augustus 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test