• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Wanneer tenslotte de deelname van de gelovigen en hun geestelijk welzijn variaties en verder gaande aanpassingen vereisen, zodat de heilige viering beantwoordt aan de aard en de tradities van de verschillende volkeren, kunnen de bisschoppenconferenties die volgens de norm van 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Sacrosanctum Concilium
Over de heilige liturgie
(4 december 1963)
van de 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Sacrosanctum Concilium
Over de heilige liturgie
(4 december 1963)
voorleggen aan de Apostolische Stoel om deze met diens instemming in te voeren, vooral voor volkeren waaraan het Evangelie in de laatste tijd verkondigd is. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 37-40 Met aandacht dienen de bijzondere normen in acht genomen te worden die in de instructie Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Varietates legitimae
De Romeinse liturgie en de inculturatieVierde instructie voor de juiste toepassing van de Constitutie over de Liturgie van het Tweede Vaticaans Concilie (nrs. 37-40)
(25 maart 1994)
zijn gegeven. Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, De Romeinse liturgie en de inculturatie
Vierde instructie voor de juiste toepassing van de Constitutie over de Liturgie van het Tweede Vaticaans Concilie (nrs. 37-40), Varietates legitimae (25 mrt 1994), 54

Voor de procedure in deze zaak dient het volgende in acht genomen te worden:

Vooreerst dient in een voorafgaand voorstel op gedetailleerde wijze aan de Apostolische Stoel uiteengezet te worden, hoe men na het verkrijgen van de nodige toestemming te werk gaat bij de realisatie van de verschillende aanpassingen.

Nadat deze voorstellen door de Apostolische Stoel officieel zijn goedgekeurd, zullen de experimenten voor de vastgestelde perioden en plaatsen worden uitgevoerd. Indien nodig, zal de bisschoppenconferentie na het verstrijken van de tijd van het experiment een voortzetting van de aanpassingen voorstellen en een weloverwogen verslag van de zaak voorleggen ter beoordeling van de Apostolische Stoel. Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, De Romeinse liturgie en de inculturatie
Vierde instructie voor de juiste toepassing van de Constitutie over de Liturgie van het Tweede Vaticaans Concilie (nrs. 37-40), Varietates legitimae (25 mrt 1994), 66-68

Document

Naam: INSTITUTIO GENERALIS MISSALIS ROMANI
Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 18 maart 2002
Copyrights: © 2004,Beleidssector Liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / NRL
Liturgische Documentatie, dl. 3
Aanpassingen aan de versie "emendata (2008)": redactie
Bewerkt: 19 augustus 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test