• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Votiefmissen van de mysteries van de Heer of ter ere van de heilige maagd Maria, van engelen of van een bepaalde heilige of van alle heiligen kunnen voor de godsvrucht der gelovigen gevierd worden op de weekdagen door het jaar, ook al valt het samen met een vrije gedachtenis. Als Votiefmis kunnen echter niet gevierd worden de Missen die betrekking hebben op de mysteries van het leven van de Heer of van de heilige maagd Maria, behalve de Mis van de Onbevlekte Ontvangenis, omdat hun viering met de loop van het liturgisch jaar verbonden is.

Document

Naam: INSTITUTIO GENERALIS MISSALIS ROMANI
Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 18 maart 2002
Copyrights: © 2004,Beleidssector Liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / NRL
Liturgische Documentatie, dl. 3
Aanpassingen aan de versie "emendata (2008)": redactie
Bewerkt: 19 augustus 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test