• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De Kerk neemt deel in de aardse liturgie als voorsmaak van de hemelse liturgie, die wordt gevierd in de heilige stad Jeruzalem, waarheen zij als pelgrim onder weg is en waar Christus zetelt aan de rechterhand Gods, en waar zij - door de gedachtenis van de heiligen te eren - hoopt deel te zullen hebben aan hun gezelschap. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 8

Volgens een zeer oude traditie van de Kerk worden daarom ter verering door de gelovigen in de gewijde gebouwen beeltenissen van Christus, van de heilige maagd Maria en van de heiligen opgesteld Vgl. Congregatie voor de Riten, Cæremoniale Episcoporum (17 aug 1886), 10 Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Over de zegeningen, De benedictionibus (1 jan 1984), 984-1031. Ordo ad benedicendas imagines quae fidelium venerationi publicae exhibentur, nrs. 984-1031 en er zo geplaatst, dat zij de gelovigen geleiden naar de geloofsmysteries die daar gevierd worden. En daarom dient men ervoor te zorgen dat hun aantal niet zonder reden wordt vermeerderd, en dat de plaatsing ervan op de juiste manier gebeurt, zodat zij de aandacht van de gelovigen niet afleiden van de viering zelf. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 125 Van één en dezelfde heilige mag er gewoonlijk niet meer dan één beeltenis staan. In het algemeen zal men bij de aankleding en inrichting van de kerk met betrekking tot de beeltenissen rekening houden met de godsvrucht van de gemeenschap in haar geheel en ook met de schoonheid en de waardigheid van beeltenissen.

Document

Naam: INSTITUTIO GENERALIS MISSALIS ROMANI
Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 18 maart 2002
Copyrights: © 2004,Beleidssector Liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / NRL
Liturgische Documentatie, dl. 3
Aanpassingen aan de versie "emendata (2008)": redactie
Bewerkt: 19 augustus 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test