• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De waardigheid van het woord van God vereist dat er in de kerk een geschikte plaats is vanwaar dit verkondigd wordt en waarheen de aandacht van de gelovigen tijdens de liturgie van het woord vanzelf uitgaat. Vgl. Concilium ter uitvoering van de Constitutie heilige liturgie, Instructie voor de uitvoering van de Constitutie over de heilige Liturgie, Inter Oecumenici (26 sept 1964), 96

Het is passend dat een dergelijke plaats in het algemeen een vaste ambo is en niet een eenvoudige verplaatsbare lezenaar. De ambo moet, naargelang de structuur van iedere kerk, zo geplaatst zijn dat de gewijde bedienaren en de lectoren voor de gelovigen goed zichtbaar en hoorbaar zijn.

Vanaf de ambo worden alleen de lezingen, de antwoordpsalm en de paasjubelzang voorgedragen; eveneens kunnen daar de homilie en de intenties van het universele gebed voorgedragen worden. De waardigheid van de ambo vereist dat alleen de bedienaar van het woord deze bestijgt.

Het is passend dat een nieuwe ambo wordt gezegend, voordat deze in de liturgie in gebruik wordt genomen, en wel volgens de ritus die in het Romeins rituaal wordt beschreven. Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Over de zegeningen, De benedictionibus (1 jan 1984), 900-918. Ordo benedictionis occasione data auspicandi novam ambonem. nrs. 900 - 918

Document

Naam: INSTITUTIO GENERALIS MISSALIS ROMANI
Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 18 maart 2002
Copyrights: © 2004,Beleidssector Liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / NRL
Liturgische Documentatie, dl. 3
Aanpassingen aan de versie "emendata (2008)": redactie
Bewerkt: 19 augustus 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test