• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Wanneer de Communie onder twee gedaanten wordt uitgereikt:

  1. wordt de Kelk gewoonlijk bediend door de diaken of bij diens afwezigheid door een priester; of ook door een officieel aangestelde acoliet of een andere buitengewone bedienaar van de heilige Communie; of door een gelovige aan wie in geval van nood deze taak wordt toevertrouwd voor deze gelegenheid;
  2. wordt hetgeen eventueel overblijft van het Bloed van Christus, genuttigd door de priester bij het altaar, of door de diaken, of door de officieel aangestelde acoliet, die de kelk heeft bediend en de heilige vaten op de gebruikelijke wijze reinigt, afveegt en in orde brengt.

Gelovigen die wellicht alleen onder de gedaante van brood te Communie willen gaan, dient de Communie onder deze vorm te worden gegeven.

Voor de communie onder beide gedaanten moet voor het volgende gezorgd worden:

  1. als de kelkcommunie plaatsvindt door direct uit de kelk te drinken: ofwel een kelk die groot genoeg is, of meer kelken, altijd echter met de voorzorg dat voorzien wordt dat niet een meer dan billijke hoeveelheid overblijft van het Bloed van Christus welke aan het einde van de viering genuttigd dient te worden;
  2. als zij door indopen plaatsvindt, dienen de hosties niet te dun, noch te klein te zijn, maar wat dikker dan gewoonlijk, om gemakkelijk uitgedeeld te kunnen worden als ze gedeeltelijk in het Bloed gedoopt zijn.

Als de Communie van het Bloed plaatsvindt door uit de kelk te drinken, gaat de communicant, nadat hij het Lichaam van Christus heeft ontvangen, naar de bedienaar van de Kelk en blijft voor hem staan. De bedienaar zegt: Bloed van Christus (Sanguis Christi), de communicant antwoordt: Amen; en de bedienaar reikt hem de Kelk aan, die de communicant zelf met zijn handen naar de mond brengt. De communicant drinkt een weinig uit de Kelk, geeft deze terug aan de bedienaar en keert terug naar zijn plaats; de bedienaar echter droogt met het kelkdoekje de rand van de kelk af.

Als de Kelkcommunie gebeurt door indopen, gaat de communicant, terwijl hij een kleine pateen onder zijn mond houdt, naar de priester die het vaatwerk met de heilige Hosties vasthoudt en aan wiens zijde de bedienaar staat met de Kelk. De priester neemt de hostie, doopt deze gedeeltelijk in de Kelk, toont ze en zegt: Lichaam en Bloed van Christus (Corpus et Sanguis Christi); de communicant antwoordt: Amen en ontvangt van de priester het Sacrament in de mond, waarna hij naar zijn plaats terugkeert.

Document

Naam: INSTITUTIO GENERALIS MISSALIS ROMANI
Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 18 maart 2002
Copyrights: © 2004,Beleidssector Liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / NRL
Liturgische Documentatie, dl. 3
Aanpassingen aan de versie "emendata (2008)": redactie
Bewerkt: 19 augustus 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test