• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

In de particuliere Kerk is de viering van de Eucharistie van het grootste belang.

De diocesane bisschop als de eerste bedienaar van Gods mysteries in de particuliere Kerk die hem is toevertrouwd, is immers de leider, bevorderaar en behoeder van geheel het liturgisch leven. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het herderlijk ambt van de bisschoppen in de Kerk, Christus Dominus (28 okt 1965), 15 Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 41 In de vieringen die hij voorzit, vooral echter in de eucharistieviering die door hem wordt geleid met deelname van het presbyterium, de diakens en het volk, wordt het mysterie van de Kerk zichtbaar gemaakt. Daarom moeten dergelijke plechtigheden van de Mis een voorbeeld zijn voor geheel het bisdom.

Het is daarom zijn taak erop te letten dat de priesters, diakens en lekengelovigen de werkelijke betekenis van de riten en liturgische teksten steeds dieper verstaan en zo komen tot een actieve en vruchtbare viering van de Eucharistie. Hij zal er om diezelfde reden zorg voor dragen dat de waardigheid van de vieringen zelf wordt vergroot; om dit te bevorderen zal de schoonheid van de gewijde plaats, van de muziek en de kunst het meest een bijdrage leveren.

Document

Naam: INSTITUTIO GENERALIS MISSALIS ROMANI
Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 18 maart 2002
Copyrights: © 2004,Beleidssector Liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / NRL
Liturgische Documentatie, dl. 3
Aanpassingen aan de versie "emendata (2008)": redactie
Bewerkt: 19 augustus 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test