• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Bijzondere waardering verdient die concelebratie waarin de priesters van een bisdom samen met hun eigen bisschop concelebreren, vooral in een Statiemis op de feesten van het liturgisch jaar die met grotere plechtigheid gevierd worden, in de Mis van de wijding van een nieuwe diocesane bisschop of zijn coadiutor of hulpbisschop, in de Chrismamis, in de Avondmis van de viering van het Avondmaal des Heren (op Witte Donderdag), in de vieringen van de heilige stichter van een plaatselijke kerk of de patroon van het bisdom, op de verjaardag van de bisschopswijding en tenslotte bij gelegenheid van een synode of een pastorale visitatie.

Om dezelfde reden wordt de concelebratie aanbevolen, telkens als de priesters met hun eigen bisschop samenkomen bij gelegenheid van een retraite of van een andere vergadering. In deze gevallen komt dat teken van eenheid van het priesterschap en van de Kerk, dat eigen is aan elke concelebratie, nog duidelijker tot uitdrukking. Vgl. Congregatie voor de Riten, Over de Eredienst van de Eucharistie, Eucharisticum Mysterium (25 mei 1967), 47

Document

Naam: INSTITUTIO GENERALIS MISSALIS ROMANI
Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 18 maart 2002
Copyrights: © 2004,Beleidssector Liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / NRL
Liturgische Documentatie, dl. 3
Aanpassingen aan de versie "emendata (2008)": redactie
Bewerkt: 19 augustus 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test