• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Dan neemt de priester de pateen (of hostieschaal) of de ciborie (of pyxis) en gaat naar hen die zullen communiceren en die gewoonlijk naderen in de vorm van een processie.

Het is niet toegestaan dat de gelovigen het geconsacreerde Brood en de heilige Kelk zelf nemen en nog minder dat zij deze van hand tot hand aan elkaar doorgeven. De gelovigen ontvangen geknield of staande de Communie, zoals de bisschoppenconferentie zal hebben vastgesteld. Wanneer zij echter staande de Communie ontvangen, wordt aanbevolen dat zij vóór het ontvangen van het Sacrament een verschuldigde eerbiedsbetuiging maken, zoals vastgesteld dient te worden in dezelfde bepalingen.

Alinea's in de marge van alinea 160

Als de Communie plaats heeft door rechtstreeks uit de kelk te drinken, kan dit op een van de volgende wijzen geschieden:

  1. De hoofdcelebrant staat in het midden van het altaar, neemt de Kelk en zegt in stilte: Het Bloed van Christus beware mij tot eeuwig leven (Sanguis Christi custodiat me in vitam aeternam); hij nuttigt een weinig van het Bloed en overhandigt de Kelk aan de diaken of een concelebrant. Vervolgens reikt hij de Communie aan de gelovigen uit. (vgl. nrs. 160 - 162)
    De concelebranten komen naar het altaar achter elkaar of twee aan twee, als er twee kelken gebruikt worden, knielen, nuttigen het Bloed, vegen de rand van de kelk af en keren naar hun zetel terug.
  2. De hoofdcelebrant nuttigt als gewoonlijk het Bloed des Heren in het midden van het altaar.
    De concelebranten kunnen echter het Bloed des Heren nuttigen door op hun plaats te blijven en te drinken uit de kelk, die hun door de diaken of een concelebrant wordt aangeboden, of door elkaar de kelk door te geven. De kelk wordt steeds afgeveegd door degene die eruit drinkt, ofwel door degene die de kelk aanreikt. Ieder keert naar zijn zetel terug, nadat hij gecommuniceerd heeft.

Het is de taak van de bisschoppenconferenties aanpassingen vast te stellen die in dit algemeen statuut en in de ordening van de Mis worden aangegeven, en deze - na de goedkeuring van de beslissingen door de Apostolische Stoel - in het missaal zelf in te voegen. Dit betreft:

Directoria of pastorale instructies die de bisschoppenconferenties als nuttig beoordelen, kunnen na voorafgaande goedkeuring van de Apostolische Stoel op een geschikte plaats in het Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Missale Romanum
Editio typica tertio emendata 2002/2008 (6 oktober 2008)
ingevoegd worden.

Document

Naam: INSTITUTIO GENERALIS MISSALIS ROMANI
Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 18 maart 2002
Copyrights: © 2004,Beleidssector Liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / NRL
Liturgische Documentatie, dl. 3
Aanpassingen aan de versie "emendata (2008)": redactie
Bewerkt: 19 augustus 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test