• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Onder de werkzaamheden van deze synode moet van het hoogste belang worden beschouwd het nauwkeurig onderzoek van de leerstellige en pastorale kwesties die dit bijzonder vereisten, alsook bijgevolg het zekere en duidelijke oordeel over deze kwesties afzonderlijk.

Bij de overvloed van interventies, verslagen en besluiten van deze synode, welke vooral onze bewondering wekte - die als het ware om deze twee kernen draaide, namelijk de getrouwheid aan het plan van God met het gezin en de pastorale benadering waaraan een barmhartige liefde en eerbied eigen is jegens de mensen en hen geheel omvat ten aanzien van hun 'zijn' en hun 'leven' bij heel deze overvloed, herhalen wij, zijn er enkele onderdelen die bijzonder de aandacht van de synodevaders trokken, omdat zij zich bewust waren de vertolkers te zijn van de verwachtingen en hoop van vele echtgenoten en gezinnen.

Het is dus goed bij de werkzaamheden van de synode deze kwesties in herinnering te brengen, alsook het diepgaand onderzoek dat door haar is verricht als zeer nuttig te erkennen; het gaat namelijk om een leerstellig en pastoraal onderzoek van kwesties die, hoewel het niet de enige waren die in de discussies van de synode zijn behandeld, daar toch een bijzondere plaats innamen, in zover daarover op heel oprechte en vrije wijze is beraadslaagd. Daaruit blijkt het grote belang dat moet worden toegekend aan de meningen welke de synode helder en moedig over deze kwesties naar voren bracht, maar waarbij zij tevens vasthield aan de christelijke zienswijze waardoor huwelijk en gezin beschouwd worden als gaven van de goddelijke liefde.

Document

Naam: BIJ DE SLUITING VAN DE 7E BISSCHOPPENSYNODE (OVER HET GEZIN)
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Homilie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 25 oktober 1980
Copyrights: © 1981, Archief van Kerken, jrg. 36, n. 2, p. 138-143
Vert.: Secretariaat R.K. Kerkprovincie, Utrecht
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test