• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Jezus heeft niet alleen zijn leerlingen uitgezonden om de zieken te genezen Vgl. Mt. 10, 8 Vgl. Lc. 9, 2 Vgl. Lc. 10, 9 , maar Hij heeft voor hen ook een specifiek sacrament ingesteld: de Ziekenzalving Vgl. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1499-1531. De Brief van Jakobus getuigt ons van de aanwezigheid van dit sacrament al in de eerste christelijke gemeenschap Vgl. Jak. 5, 14-16 . Laat de Eucharistie zien hoe het lijden en de dood van Christus omgevormd zijn in liefde, de Ziekenzalving van haar kant verbindt de lijdende met de zelfgave van Christus voor het heil van allen, zodat ook wie lijdt, binnen het mysterie van de gemeenschap der heiligen deel kan hebben aan de verlossing van de wereld.

De relatie tussen deze Sacramenten wordt bovendien duidelijk bij het ernstiger worden van de ziekte: "Aan hen die dit leven gaan verlaten, geeft de Kerk naast de Ziekenzalving ook de Eucharistie als viaticum" Vgl. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1524. Bij de overgang naar de Vader, blijkt de communio met het Lichaam en Bloed van Christus als zaad te zijn voor het eeuwig leven en als kracht tot verrijzenis: "Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven, en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag" (Joh. 6, 54). Omdat het Heilig Viaticum voor de zieke de volheid ontsluit van het paasmysterie, is het noodzakelijk er het gebruik van te garanderen Vgl. Bisschoppensynodes, Uitgebracht door de Synodevaders van de 11e Gewone Bisschoppensynode over de "Eucharistie", Voorstellen aan de Paus voor het samenstellen van een Apostolische Post-synodale Exhortatie (22 okt 2005), 44. De aandacht en pastorale zorg jegens de zieken komt zeker de hele gemeenschap geestelijk ten goede, want we weten dat wij, wat wij aan de minsten gedaan hebben, aan Jezus zelf gedaan zullen hebben Vgl. Mt. 25, 40 .

Document

Naam: SACRAMENTUM CARITATIS
Het Sacrament van de Liefde - Over de Eucharistie, bron en hoogtepunt van het leven en de zending van de Kerk
Soort: Paus Benedictus XVI - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 22 februari 2007
Copyrights: © 2007, Libreria Editrice Vaticana
Vertaling uit het Italiaans: Past. Chr. van Buijtenen, pr.
Bewerkt: 19 november 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test