• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Sacramentaliteit van de Kerk

Het Tweede Vaticaans Concilie heeft eraan herinnerd dat alle "overige sacramenten, evenals alle kerkelijke bedieningen en apostolaatwerken, samenhangen met de heilige Eucharistie en daarop gericht staan. Want in de allerheiligste Eucharistie ligt heel het geestelijk goed van de Kerk vervat, namelijk Christus zelf, ons Paaslam en het levend brood dat het door zijn Vlees in de Heilige Geest tot leven gebrachte en tot leven wekkende leven schenkt aan de mensen. Dezen worden aldus uitgenodigd en ertoe gebracht om zichzelf, hun arbeid en al het geschapene samen met Hem op te dragen" 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het leven en dienst van de priester, Presbyterorum Ordinis (7 dec 1965), 5. Deze innige relatie van de Eucharistie met alle andere sacramenten en met het christelijk bestaan wordt in haar oorsprong begrepen wanneer men het mysterie van de Kerk zelf als sacrament beschouwt Vgl. Bisschoppensynodes, Uitgebracht door de Synodevaders van de 11e Gewone Bisschoppensynode over de "Eucharistie", Voorstellen aan de Paus voor het samenstellen van een Apostolische Post-synodale Exhortatie (22 okt 2005), 14. Hierover heeft het Tweede Vaticaans Concilie gezegd dat "de Kerk als het ware het sacrament, dat wil zeggen het teken en het instrument, van de innige vereniging met God en van de eenheid van heel het menselijk geslacht" is 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 1. Als “volk dat” - zoals de heilige Cyprianus zegt - "verenigd is door de eenheid van de Vader, de Zoon en de heilige Geest" H. Cyprianus van Carthago, Over het gebed des Heren, De Oratione Domini. 23: PL 4, 553 is zij sacrament van trinitaire communio.

Het feit dat de Kerk "universeel sacrament van het heil" 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 48 Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 9 is, laat zien hoe de sacramentele "economie" uiteindelijk de wijze bepaalt waarop Christus, die de enige Heiland is, door middel van de heilige Geest ons bestaan bereikt in de eigen specifieke omstandigheden daarvan. De Kerk ontvangt zichzelf en drukt zichzelf tegelijkertijd ook uit in de zeven Sacramenten, waar doorheen de genade van God concreet het bestaan van de gelovigen beïnvloedt opdat heel het leven, door Christus verlost, eredienst wordt die welgevallig is aan God. In dit perspectief wil ik enkele elementen onderstrepen die door de Synodevaders zijn bena-drukt en die kunnen helpen de relatie te begrijpen van alle Sacramenten met het eucharistisch Mysterie.

Document

Naam: SACRAMENTUM CARITATIS
Het Sacrament van de Liefde - Over de Eucharistie, bron en hoogtepunt van het leven en de zending van de Kerk
Soort: Paus Benedictus XVI - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 22 februari 2007
Copyrights: © 2007, Libreria Editrice Vaticana
Vertaling uit het Italiaans: Past. Chr. van Buijtenen, pr.
Bewerkt: 19 november 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test