• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Over enkele ogenblikken zal aartsbisschop Runcie met mij een H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Gemeenschappelijke verklaring van Paus Johannes Paulus II en aartsbisschop Runcie van Canterbury
In de Kathedraal van Canterbury
(29 mei 1982)
voorlezen, waarin wij de stappen erkennend die wij reeds hebben genomen op weg van de eenheid en de plannen aangeven welke wij voorstellen en de verwachtingen die wij koesteren voor de volgende fase van onze gemeenschappelijke pelgrimage. En toch zullen deze verwachtingen en plannen tot niets leiden, wanneer ons streven naar eenheid niet is geworteld in onze eenheid met God; want Jezus zei: 'Op die dag zult gij weten, dat Ik in mijn Vader ben en gij in Mij en Ik in u. Wie mijn geboden onderhoudt, die hij heeft ontvangen, hij is het die Mij liefheeft. En wie Mij liefheeft, zal door mijn Vader bemind worden; ook Ik zal hem beminnen en Ik zal Mij aan hem openbaren' (Joh. 14, 20-21). De liefde van God is over ons uitgestort in de persoon van de Heilige Geest, de Geest van waarheid en eenheid. Stellen wij onszelf open voor zijn machtige liefde wanneer wij bidden, dat wij allen, terwijl wij de waarheid spreken in liefde, geheel toegroeien naar Hem die het hoofd is, naar onze Heer Jezus Christus. Vgl. Ef. 4, 15 Moge de dialoog die wij zijn begonnen, ons naar de dag brengen van het volledig herstel van de eenheid in geloof en liefde.

Document

Naam: AANVAARDT DE VERPLICHTING TE BIDDEN EN TE WERKEN VOOR DE VERZOENING EN EENHEID VAN DE KERK
Oecumenische ontmoeting in de Kathedraal van Canterbury
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 29 mei 1982
Copyrights: © 1982, Archief van de Kerken 37e jrg, p. 1136-1139
Bewerkt: 19 november 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test