• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

TOT DE INTERNATIONALE ARBEIDSORGANISATIE
Genève (Zwitserland)

Inleiding

Mijnheer de president, mijnheer de directeur-generaal, mijne heren,

Het is voor ons een eer en een vreugde om op dit plechtige moment waarop de Internationale Arbeidsorganisatie het jubileum van haar vijftigjarig bestaan viert officieel aan deze vergadering deel te nemen. Waarom zijn wij hier? Wij maken geen deel uit van die internationale organisatie, wij zijn buitenstaanders ten aanzien van de specifieke problemen die hier worden bestudeerd en waarover hier wordt beraadslaagd en onze geestelijke zending staat ons niet toe, dat we buiten het eigen terrein van die zending tussenbeide komen. Als we hier zijn, mijnheer de directeur, dan is dat om in te gaan op uw welwillende uitnodiging. En wij prijzen ons gelukkig u hiervoor openlijk te kunnen bedanken, u te kunnen zeggen, hoezeer wij die uitermate hoffelijke stap waarderen, hoezeer wij het belang ervan zien en hoe hoog wij de betekenis daarvan aanslaan.

Document

Naam: TOT DE INTERNATIONALE ARBEIDSORGANISATIE
Genève (Zwitserland)
Soort: H. Paus Paulus VI - Toespraak
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 10 juni 1969
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test