• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Juist deze pagina uit het Evangelie wordt beschouwd als de Magna charta van de christelijke geweldloosheid, die er niet in bestaat dat men zich overgeeft aan het kwade - volgens een foutieve interpretatie van het "bieden van de andere wang" (Lc. 6, 29) maar in het beantwoorden van het kwade met het goede Vgl. Rom. 12, 17-21 , en zo de keten van de ongerechtigheid te doorbreken. Zo begrijpt men dat de geweldloosheid voor de christenen geen louter tactisch gedrag is, maar een manier van zijn van de persoon, de houding van iemand die zozeer overtuigd is van de liefde van God en van zijn macht, dat hij niet bang is het kwaad te bestrijden met geen andere wapens dan die van de liefde en van de waarheid.

De liefde voor de vijand vormt de kern van de "christelijke revolutie", een revolutie die niet gebaseerd is op strategieën van economische en politieke macht en op de macht van de media, maar die een revolutie van de liefde is, van een liefde die uiteindelijk niet steunt op de menselijke reserves, maar die gave is van God die verkregen wordt door enkel en zonder reserve te vertrouwen op zijn barmhartige goedheid. Ziedaar het nieuwe van het Evangelie dat de wereld verandert zonder kabaal te maken. Ziedaar de heldhaftigheid van de "kleinen", die in de liefde van God geloven en die zelfs ten koste van hun leven verspreiden.

Document

Naam: OVER DE LIEFDE TOT DE VIJANDEN
Soort: Paus Benedictus XVI - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 18 februari 2007
Copyrights: © 2007, Libreria Editrice Vaticana
Vert. uit het Italiaans, alineaverdeling en -nummering: Past. Chr. van Buijtenen, pr.
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test