• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Zeker, Jezus koos, wij weten het, uit zijn leerlingen twaalf mannen uit als Vaders van het nieuwe Israël. Hij koos hen "om Hem te vergezellen en door Hem uitgezonden te worden om te prediken" (Mc. 3, 14-15). Dit is een evident feit. Maar naast de Twaalf, - steunpilaren van de Kerk, vaders van het nieuwe Volk van God -, zijn er onder de leerlingen ook veel vrouwen gekozen. Ik kan alleen maar heel kort verwijzen naar degenen die Jezus op zijn weg is tegengekomen, om te beginnen naar de profetes Anna Vgl. Lc. 2, 36-38 ; naar de Samaritaanse vrouw Vgl. Joh. 4, 1-39 , de Syrofenicische vrouw Vgl. Mc. 7, 24-30 , de vrouw die aan bloedvloeiing leed Vgl. Mt. 9, 20-22 en de zondares die vergeving kreeg Vgl. Lc. 7, 36-50 . Ik gaat mij hier ook niet om de hoofdrolspeelsters in enkele van de treffende gelijkenissen, zoals de huisvrouw die brood maakt (Mt. 13, 33), de vrouw die de drachme verliest (Lc. 15, 8-10), of de weduwe die de rechter lastig valt (Lc. 18, 1-8).

Van veel meer betekenis voor ons onderwerp zijn die vrouwen die een actieve rol hebben gespeeld in het kader van de zending van Jezus. Natuurlijk gaan de gedachten daarbij op de eerste plaats naar de Maagd Mara, die met haar geloof en met haar werk als moeder op een unieke wijze meegewerkt heeft aan onze verlossing, zozeer dat Elisabeth haar "gezegend onder de vrouwen" (Lc. 1, 42) kon noemen en er aan toevoegde: "zalig zij die geloofd heeft" (Lc. 1, 45). Leerling geworden van de Zoon, liet Maria in Kana haar volledige vertrouwen in Hem zien Vgl. Joh. 2, 5 en volgde zij Hem tot onder het Kruis, waar zij van Hem een zending ontving als moeder voor al zijn leerlingen van alle tijden, vertegenwoordigd in Johannes Vgl. Joh. 19, 25-27 .

Document

Naam: DE VROUWEN IN DIENST VAN HET EVANGELIE
Soort: Paus Benedictus XVI - Audiëntie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 14 februari 2007
Copyrights: © 2007, Libreria Editrice Vaticana
Vert. uit het Italiaans, alineaverdeling en -nummering: Past. Chr. van Buijtenen, pr.
Bewerkt: 12 juli 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test