• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Daarom ook heeft deze dagelijkse inspanning van de Synode door middel van de ontleding van de verschillende sectoren van het leven van de kerk van uw vaderland, allereerst geprobeerd een duidelijker bewustzijn te verkrijgen over alles wat om zo te zeggen het dagelijks leven van de kerk in zijn verschillende aspecten vormt. Vervolgens heeft ze geprobeerd de in de toekomst te volgen oriëntaties aan te geven. De identiteit van de Kerk krijgt namelijk juist gestalte door deze concrete vorm van haar bestaan; zij openbaart zich iedere dag door haar levenswijze en door de manier waarop zij haar werk in de verschillende sectoren van het leven en de activiteiten ten uitvoer brengt.

In onze ontleding, geleid door deze premissen, hebben wij, eerbiedwaardige en dierbare broeders, alle wezenlijke aspecten aangepakt die vanuit het oogpunt van de identiteit van de Kerk in Nederland voor het huidige moment en voor de toekomst belangrijk zijn. In de huidige werkzaamheden van de kerk wordt namelijk zonder twijfel tegelijk de toekomstige vorm van haar leven en apostolaat uitgewerkt.

Zo hebben wij als uitgangspunt van onze besprekingen genomen de werkelijkheid en de fundamentele eisen van de gemeenschap van de kerk, de tegelijk plaatselijke en universele gemeenschap, betrekking hebbend zowel op het geestelijke als het institutionele, ons bewust dat de gemeenschap van geloof, hoop en liefde alle gelovigen met Christus en zijn Vader verenigt, en hen met elkaar verenigt. In het eensgezinde verlangen en de wil deze gemeenschap gestalte te geven, hebben wij opnieuw onze eensgezindheid over de inhoud van het katholieke geloof overeenkomstig de leer van het kerkelijk leergezag bevestigd en er de conclusies uit getrokken die onvermijdelijk zijn wat betreft de functie van de Bisschop als leraar van het geloof en als herder, van iedere Bisschop in zijn bisdom en alle Bisschoppen samen binnen de Bisschoppenconferentie.

De Synode heeft ook resoluties aangenomen die betrekking hebben op het ambtelijk priesterschap, het leven van de mannelijke en vrouwelijke religieuzen, en de deelneming van de leken aan de evangeliserende zending van de Kerk. Zij heeft onderzocht hoe het sacramentele leven te bevorderen en vooral de viering van en verering van de eucharistie, bron van leven en groei, en het sacrament van de verzoening. De Synode heeft tenslotte de aandacht gevestigd op de waarde van de liturgie gevierd volgens de regels van de Kerk, op het belang van de leerstellige inhoud en pastorale methoden van de catechese en tenslotte op de bevordering van een oecumene die trouw is aan de richtlijnen van het Concilie.

Document

Naam: SLUITING BIJZONDERE SYNODE NEDERLAND
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Homilie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 31 januari 1980
Copyrights: © 1980, SRKK, Utrecht
Bewerkt: 14 oktober 2020

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test