• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De viering van Wereldmissiezondag biedt een ieder een gelegenheid tot zelfonderzoek ten aanzien van de eisen van Gods oneindige liefde. Een liefde die vraagt om geloof; een liefde die ons opdraagt om ons vertrouwen geheel in Hem te stellen. “Zonder het geloof is het onmogelijk God welgevallig te zijn; wie bij God wil komen, moet geloven dat Hij bestaat en dat Hij allen beloont die Hem zoeken” (Heb. 11, 6).

Op deze jaarlijks terugkerende dag worden wij opgeroepen om met grote toewijding te bidden voor de missies en met alle mogelijke middelen mee te werken aan het werk van de Kerk over de hele wereld voor de opbouw van het koninkrijk van God, “een koninkrijk van waarheid, heiligheid en liefde, recht en gerechtigheid, een koninkrijk van vrede”. Prefatie voor het Hoogfeest van Christus, Koning van het Heelal Wij zijn geroepen om in de eerste plaats met ons leven te getuigen van onze volkomen verbondenheid met Christus en zijn evangelie.

Ja, wij moeten ons nooit schamen voor het evangelie en nooit bang zijn om ervoor uit te komen dat wij christenen zijn, nooit ons geloof verbergen. Wij moeten juist blijven spreken om ervoor te zorgen dat de verlossing op steeds meer plaatsen wordt verkondigd, omdat Jezus heeft beloofd dat Hij altijd met ons zal zijn en altijd temidden van zijn leerlingen aanwezig is. Missiezondag, de feestdag van de missie, helpt ons om de waarde van onze persoonlijke en gemeenschappelijke roeping te ontdekken. Wij worden erdoor gestimuleerd om door missionarissen in alle delen van de wereld de hand te reiken aan “de minste broeders van Mij” Vgl. Mt. 25, 40 . Dat is de taak van de Pauselijke Missiegenootschappen die zich altijd ten dienste van de missie van de Kerk hebben gesteld en ervoor zorgen dat het de minsten niet ontbreekt aan mensen die het brood van het Woord met hen breken en hen het geschenk brengen van de onuitputtelijke liefde waarvan het hart van de Verlosser overstroomt.

Dierbare broeders en zusters, laten wij onze toewijding aan de verkondiging van het evangelie en al het evangelisatiewerk van de Kerk toevertrouwen aan de heilige Maria, koningin van de missies. Moge zij ons vergezellen op de weg waarop wij de liefde van God, die de mensheid vergeeft en vrede schenkt, ontdekken, verkondigen en uitdragen.

Met deze gevoelens zend ik alle missionarissen over de hele wereld, allen die hen begeleiden met hun gebeden en broederlijke hulp en alle christelijke gemeenschappen, reeds lang bestaand of pas gesticht, van harte mijn apostolische zegen en bid ik u allen de nooit aflatende bescherming van de Heer toe.

Vanuit het Vaticaan, 19 mei 2002, Pinksteren.

Paus Johannes Paulus II

Zie ook:
Dossier Wereld Missie Dag

Document

Naam: MISSIE IS DE VERKONDIGING VAN VERGEVING’
Voor Wereldmissiezondag 2002
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Boodschap
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 19 mei 2002
Copyrights: © 2002, SRKK, Utrecht
Vert.: drs. P.C. de Die
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test