• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

WELKOM HETEN VAN DE PAUS BIJ AANVANG WERELD JONGEREN DAG - ROME 2000

Heilige Vader! Deze jongeren komen als pelgrims uit 157 landen. De bijzondere dom met zijn hemelse tempietto richt zich op naast hun nationale vlaggen op het St. Pietersplein. Sommige pelgrims hebben 50 uur gereisd per auto om hier te komen. Anderen hebben er per vliegtuig, boot, trein, fiets of per voet zelfs nog langer over gedaan. Zij zijn allen op uw uitnodiging naar de Eeuwige Stad gekomen. Zij willen bij U zijn, hun Heilige Vader, de opvolger van St. Petrus, en U opnieuw aan hen horen verkondigen: "Geliefde jongeren! Weest niet bang! Jezus is verrezen! Wij zijn allen één Lichaam in Christus!

Niet lang geleden was het een onheilspellend teken wanneer duizenden jongeren zich over de grenzen begaven. Steden trilden van angst. Zij sloten en barricadeerden hun deuren. Voor hen waren de menigte jongeren een teken van oorlog, instrumenten van vernietiging, ramp en duisternis. Op uw initiatief Heilige Vader, hebben deze jonge mannen en vrouwen uit Europa en uit de wereld een andere wijze van het leger gevormd. De mooie steden van Italië hebben welkomstliederen voor hen gezongen. De bewoners van deze Apostolische Stoel van Petrus danken God voor hen en kennen de moed van de eerste Christenen van deze stad als zij naar Paulus opzien. Voor de open drempel van de Heilige Deur zijn deze honderdduizenden pelgrims van het licht.

Hun wapens zijn anders dan die van hen in de afgelopen eeuwen. Zij staan voor U, Heilige Vader, met hun wapenrusting Gods' hun lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het harnas der gerechtigheid en hun voeten geschoeid met ijver voor het evangelie van de vrede. zie Ef. 6, 13-16 Wij vragen Uw gebed Heilige Vader, dat deze geliefde jongeren met hernieuwde gedoopte onschuld uit deze Jubileumpelgrimage mogen komen. Die onschuld is niet gecompliceerd. St. Paulus beschrijft dit op eenvoudige wijze: "Altijd dragen wij het sterven van Jezus in ons lichaam mee, want ook het leven van Jezus moet in ons lichaam openbaar worden. Voortdurend wordt ons leven aan de dood uitgeleverd om Jezus' wil, opdat ook het leven van Jezus zich zou openbaren in ons sterfelijk bestaan" (2 Kor. 4,10-11).

Heilige Vader, U heeft duidelijk gezien dat deze jongeren de generatie van het Tweede Vaticaans Concilie zijn. Zij zijn "op pelgrimstocht voor de Heer". Zij beschouwen de schoonheid die door U en de Vaders van het Concilie voorgesteld worden. Die schoonheid, nog steeds onvolmaakt maar gericht op volledigheid, wordt gevonden in het patroon van de verscheidene paradoxen van vrijheid en gehoorzaamheid, van geloof en cultuur, van eros "een gepassioneerde levensvreugde" en ascese.

Heilige Vader, toen u in de jaren zestig naar de sessies van het Concilie ging om opnieuw het mysterie van de altijd jonge kerk uit te drukken, heeft u de omarming van deze grote zuilenrij vele malen ervaren. Vandaag bidden wij dat uw geluk volledig mag zijn. Want deze menigte van jongeren, nu ook omhelsd door de "armen van St. Petrus", zijn de levende getuigen van de hoop van het Concilie en van U.

Document

Naam: WELKOM HETEN VAN DE PAUS BIJ AANVANG WERELD JONGEREN DAG - ROME 2000
Soort: Pauselijke Raad voor de Leken
Auteur: Jacobus Franciscus Kardinaal Stafford
Datum: 15 augustus 2000
Copyrights: © 2000, Stg. Interkerk, Poeldijk
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test