• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

BOODSCHAP VAN DE JONGEREN AAN DE WERELD
7e Internationale Jongerenforum

Nu we de 15e Wereld Jongerendag vieren in het grote jubileum van het jaar 2000 zouden wij, de deelnemers aan het 7e Internationale Jongeren Forum, representanten van de diverse culturen van de wereld, graag de vruchten van onze uitwisselingen met jullie delen. Wij voelen het verlangen van jonge mensen die het derde millennium ingaan om actief de uitdagingen aan te gaan die we voelen in ons hart, ons geloof en sociale omgeving, onze landen en onze wereld.

De Paus, als roepstem van de Kerk, nodigt ons uit: "Jonge mensen van alle continenten, ben niet bang om de Heiligen van het nieuwe millennium te zijn!".

Maar wat betekent heiligheid voor ons? Dat wil zeggen dat je een teken bent van datgene wat de waarden van de maatschappij tegenspreekt; het betekent vergeven en verzoenen; het betekent handelen vernieuwd door Gods liefde in je dagelijks leven; het betekent brengen van hoop bij diegene die geen hoop hebben; het betekent leven in Jezus Christus, Hij die van ons houdt met al onze fouten en kwaliteiten; het betekent ín willen gaan tegen het gangbare en de lasten van het kruis te dragen.

 

Voorlezen van de Boodschap tijdens de afsluitende H. Mis op Tor Vergata

 

Ondanks de lasten van het kruis dat we dragen en de moeilijkheden die dat met zich meebrengt, moeten we trouw en verbonden blijven aan ons geloof. Door de overweldigende genade van God en de steun en zorg van anderen, alsook onze ervaringen in het verleden, zijn we vervuld met vertrouwen en zekerheid dat we iedere hindernis kunnen nemen. Maar tijdens onze dagelijkse worstelingen in het leven, is de weg niet altijd makkelijk begaanbaar, noch is ooit beloofd dat dit zo zou zijn. Lopend door deze spirituele valleien, moeten we onze blik en vertrouwen gericht houden op God, hierin het voorbeeld van onze moeder Maria volgend.

Geloven is niet een daad van onze eigen wil, het is een gift van God, werkend in onze levens, een gift die groeit door te delen. Verbonden zijn in geloof maakt de potentie in ons wakker om lief te hebben zoals Christus lief heeft, want "het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond" zodat we altijd mogen wonen in Hem. Christus, die in ons leeft, is de kracht die het ons mogelijk maakt een levende getuige te zijn voor hen die gekweld zijn door de morele kwalen van een maatschappij waarvan wij deel uitmaken. De diepste kern van een leven in Christus is de roep naar eenheid en gelijkheid in een wereld vol van diverse culturen en met de behoefte naar vernieuwing.

De verschillende uitdrukkingen van hetzelfde geloof, die overeenstemmen met de verschillende culturen, zijn voor ons de motivatie om onze verantwoordelijkheden op ons te nemen en actief te zijn in onze plaatselijke kerkgemeenschappen. Dus laten we het op ons nemen om de kerken meer levend te maken, gevuld met meer jonge mensen en meer aangepast aan de plaatselijke situatie. Laten we ook actief deelnemen in de discussie over de rol van de jongeren in de kerk en de kerk in de wereld. Laten we iedereen accepteren en respecteren die een ander geloof beleeft en andere paden door het leven nemen met als doel een wereld vol vrede te bouwen.

Wij hopen dat deze reflecties enkel mogen dienen als mogelijke oplossingen bij het aangaan van onze uitdagingen. Toch, het enige antwoord is Christus... De Christus van gisteren, vandaag en voor altijd.

Vertaling: Mayke Vonhögen

Document

Naam: BOODSCHAP VAN DE JONGEREN AAN DE WERELD
7e Internationale Jongerenforum
Soort: Pauselijke Raad voor de Leken
Auteur: Jongerenforum Wereld Jongeren Dag Rome 2000
Datum: 20 augustus 2000
Copyrights: © 2003, Stg. InterKerk, Poeldijk
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test