• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Bij de voorbereiding van de eigen uitgaven van de liturgische boeken is het – overeenkomstig het recht - Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 455. 2 Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 838. 3: dit geldt ook voor de nieuwe uitgaven Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Brief, 25e Verjaardag van de promulgatie van het Conciliedocument Sacrosanctum Concilium over de heilige liturgie, Vicesimus Quintus Annus (4 dec 1988), 20 de taak van de bisschoppenconferentie de vertaling en ook de voorgenomen aanpassingen te beoordelen. De akten van de conferentie dienen met de uitslag van de stemming – na ondertekening door de voorzitter en de secretaris van de conferentie – toegezonden te worden aan de Congregatie voor de Eredienst en de Regeling van de sacramenten met twee volledige exemplaren van de goed te keuren boeken.

Bovendien wordt met de volledige verantwoording in de akten toegezonden:

  1. een korte maar volledige uiteenzetting van de beweegredenen waarom een aanpassing is opgenomen;
  2. een aanduiding van de gedeelten die overgenomen zijn uit andere reeds goedgekeurde boeken en die welke nieuw zijn samengesteld.

Na de beoordeling door de Apostolische Stoel volgens de normen van het recht, Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 838. 3 vaardigt de bisschoppenconferentie het decreet met de afkondiging uit, waarin zij de tijd aangeeft waarop het goedgekeurde boek kracht van wet heeft.

Document

Naam: VARIETATES LEGITIMAE
De Romeinse liturgie en de inculturatie
Vierde instructie voor de juiste toepassing van de Constitutie over de Liturgie van het Tweede Vaticaans Concilie (nrs. 37-40)
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Auteur: Antonius M. Kard. Javierre Ortas
Datum: 25 maart 1994
Copyrights: © 1995, Kerkelijke Documentatie / SRKK
Vert.: Nationale Raad voor de Liturgie, Zeist
Bewerkt: 4 mei 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test