• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

In opdracht van de paus heeft de Congregatie voor de Eredienst en de Regeling van de sacramenten deze instructie voorbereid. Hierin worden duidelijker de normen omschreven met betrekking tot de aanpassing aan de eigen aard en tradities van de volkeren, zoals die staan in de nummers 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Sacrosanctum Concilium
Over de heilige liturgie
(4 december 1963)
van de Constitutie over de liturgie 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Sacrosanctum Concilium
Over de heilige liturgie
(4 december 1963)
. Ook worden hier enkele uitgangspunten, die in deze nummers in algemene bewoordingen zijn aangeduid, nader uitgelegd, worden de voorschriften verhelderd en tenslotte wordt de wijze van handelen vastgesteld die onderhouden moet worden om dat alles uit te voeren, zodat in de toekomst deze materie overeenkomstig deze voorschriften in praktijk wordt gebracht.

Want terwijl de theologische uitgangspunten met betrekking tot de kwesties over geloof en inculturatie nog verder onderzocht dienen te worden, leek het deze congregatie goed de bisschoppen en bisschoppenconferenties een handreiking aan te bieden om de aanpassingen die in de liturgische boeken staan vermeld, overeenkomstig het recht in overweging te nemen of uit te voeren, verder om de aanpassingen die reeds gedaan zijn, aan een kritisch onderzoek te onderwerpen en tenslotte om – wanneer in sommige culturen de pastorale nood daartoe dringt – die vorm van aanpassing van de liturgie die in de Constitutie wordt aangegeven met ”diepgaander” en tegelijkertijd als ”moeilijker” wordt aangeduid, volgens het recht, op een meer aangepaste wijze voor het gebruik en de praktijk te regelen.

Document

Naam: VARIETATES LEGITIMAE
De Romeinse liturgie en de inculturatie
Vierde instructie voor de juiste toepassing van de Constitutie over de Liturgie van het Tweede Vaticaans Concilie (nrs. 37-40)
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Auteur: Antonius M. Kard. Javierre Ortas
Datum: 25 maart 1994
Copyrights: © 1995, Kerkelijke Documentatie / SRKK
Vert.: Nationale Raad voor de Liturgie, Zeist
Bewerkt: 4 mei 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test