• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De Congregatie voor de Eredienst en de Regeling van de sacramenten biedt aan de bisschoppenconferenties deze nieuwe inzichten aan die het werk van de inculturatie van de Romeinse ritus – die door het Tweede Vaticaans Concilie is voorzien – moeten begeleiden om te voldoen aan de pastorale noden van de volken met verschillende culturen. Dit werk moet met grote zorgvuldigheid in een alomvattend pastoraal handelen ingevoegd worden, zodat het evangelie in de verschillende culturele werkelijkheden van de mens wordt opgenomen. De congregatie vertrouwt erop dat elke particuliere Kerk, vooral de kerken van jongere datum, kan ervaren hoe de verscheidenheid in de liturgische vieringen, ook al betreft het slechts enkele elementen, zeker een bron van verrijking kan zijn, met behoud van de substantiële eenheid van de Romeinse ritus, van de eenheid van de gehele Kerk en van de ongeschondenheid van het geloof dat eens en voorgoed aan de heiligen werd overgeleverd. Vgl. Jud. 3

Deze instructie, die in opdracht van de paus door de Congregatie voor de Eredienst en de Regeling van de sacramenten is samengesteld, is door paus Johannes Paulus II goedgekeurd en in zijn opdracht gepubliceerd.

Bij de Congregatie voor de Eredienst en de Regeling van de sacramenten,
25 januari 1994

Antonius M. kardinaal Javierre
Prefect

Gerardus M. Agnelo
Secretaris

Document

Naam: VARIETATES LEGITIMAE
De Romeinse liturgie en de inculturatie
Vierde instructie voor de juiste toepassing van de Constitutie over de Liturgie van het Tweede Vaticaans Concilie (nrs. 37-40)
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Auteur: Antonius M. Kard. Javierre Ortas
Datum: 25 maart 1994
Copyrights: © 1995, Kerkelijke Documentatie / SRKK
Vert.: Nationale Raad voor de Liturgie, Zeist
Bewerkt: 4 mei 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test