• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

LA GRANDE ASPETTAZIONE - TOT DE GELOVIGEN AAN DE VOORAVOND VAN HET OECUMENISCH CONCILIE
Voor de microfoon en de camera vanuit Zijn particuliere bibliotheek

Grote verwachting vervult de harten van alle kinderen van de Heilige Katholieke Kerk nu wij nog slechts een maand verwijderd zijn van de plechtige officiële opening van het Tweede Vaticaans Oecumenisch Concilie.
Gedurende de drie jaren van onafgebroken voorbereiding heeft een groot aantal geleerden uit alle delen der wereld en van grote verscheidenheid in taal en ras, in een geest van eensgezindheid en gerichtheid op hetzelfde doel, een grote rijkdom aan onderwerpen van doctrinaire en pastorale aard bijeengebracht. Al deze gegevens zullen het wereldepiscopaat, dat hier onder de gewelven van de Vaticaanse basiliek bijeenkomt, in staat stellen om de evangelische leer van Christus, die reeds twintig eeuwen lang het door Zijn Bloed verloste mensdom verlicht, op de beste en meest heilzame wijze te verkondigen.
Hernieuwde bezieling zo zijn wij dus, met Gods genade, genaderd tot deze nieuwe mijlpaal. "Levate capita vestra, quoniam appropinquat redemptio vestra" : heft uw ogen omhoog, want uw verlossing is nabij Vgl. Lc. 21, 20-33 . Deze profetische woorden van Jezus, uitgesproken in het visioen van de voleinding der tijden op de jongste dag, zijn steeds weer een aansporing voor de goede en edelmoedige mens en weten hem te bezielen tot de grootste prestaties, en wel bijzonder in tijden die voor de Kerk van historisch belang zijn.

Document

Naam: LA GRANDE ASPETTAZIONE - TOT DE GELOVIGEN AAN DE VOORAVOND VAN HET OECUMENISCH CONCILIE
Voor de microfoon en de camera vanuit Zijn particuliere bibliotheek
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Boodschap
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 11 september 1962
Copyrights: © 1962, Katholiek Archief 17e jrg. nr. 40, pag. 945-950
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test