• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

INSTAURATIO LITURGICA
Declaratio de sensu tribuendo adprobationi versionum formularum sacramentalium - Verklaring van de Heilige Congregatie voor de geloofsleer over de betekenis toe te kennen aan de goedkeuring van vertalingen van de sacramentele formulen

De liturgische vernieuwing, uitgevoerd volgens de 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Sacrosanctum Concilium
Over de heilige liturgie
(4 december 1963)
, heeft bepaalde veranderingen ingevoerd ook in de formulen welke tot het wezen zelf van de sacramentele riten behoren. Deze nieuwe woorden, zoals ook de overige, moeten zo in de landstaal worden overgezet, dat de oorspronkelijke betekenis overeenkomstig de eigen aard van de talen wordt weergegeven. Hieruit zijn enige moeilijkheden ontstaan die aan het licht treden, nu deze vertalingen door de bisschoppenconferenties ter goedkeuring aan de Apostolische Stoel worden gezonden. In deze omstandigheden maakt de Heilige Congregatie voor de geloofsleer er nog eens opmerkzaam op, dat het noodzakelijk is, dat de vertaling van de wezenlijke formulen in de riten van de Sacramenten getrouw de oorspronkelijke zin van de Latijnse standaardtekst weergeeft; en om dit onder de aandacht te brengen, maakt zij bekend:

Wanneer de Apostolische Stoel, na de voorgelegde vertaling van de sacramentele formule in de landstaal op de gebruikelijke wijze te hebben onderzocht, van oordeel is, dat de door de Kerk bedoelde betekenis passend door haar wordt verwoord, deze goedkeurt en bekrachtigt, bepaalt zij eveneens, dat de betekenis ervan verstaan moet worden overeenkomstig de bedoeling van de Kerk door de oorspronkelijke Latijnse tekst weergeven.

Zijne heiligheid Paus PAULUS VI heeft deze verklaring goedgekeurd tijdens de audiëntie van 25 januari 1974 verleend aan zijne eminentie de kardinaal-prefect.

Franc. kard. SEPER,
prefect 

Hiër. HAMER O.P.,
secretaris

Document

Naam: INSTAURATIO LITURGICA
Declaratio de sensu tribuendo adprobationi versionum formularum sacramentalium - Verklaring van de Heilige Congregatie voor de geloofsleer over de betekenis toe te kennen aan de goedkeuring van vertalingen van de sacramentele formulen
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: Franjo Kardinaal Seper
Datum: 25 januari 1974
Copyrights: © 1974, Archief van Kerken 29e jrg, nr 25 blz. 1137
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test