• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De goedkeuring van de liturgische teksten, ofwel definitief, ofwel ad interim ofwel ad experimentum, moet per decreet gebeuren. Opdat dit decreet wettig tot stand komt, dient men het volgende in acht te nemen: Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 36 Vgl. H. Paus Paulus VI, Motu Proprio, Over het van kracht worden van bepaalde voorschriften van de Constitutie over de Heilige Liturgie, door het Tweede Vaticaans Concilie goedgekeurd, Sacram Liturgiam (25 jan 1964), 9 Vgl. Concilium ter uitvoering van de Constitutie heilige liturgie, Instructie voor de uitvoering van de Constitutie over de heilige Liturgie, Inter Oecumenici (26 sept 1964), 27-29 Comm. centralis coordinandis post Concilium laboribus et Concilii decretis interpretandis, Antwoord op voorgelegde twijfel, in: AAS 60 (1968), 361 Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, De linguis vulgaribus in S. Liturgiam inducendis - Brief aan de Voorzitters van de Bisschoppenconferenties, Decem Iam Annos (5 juni 1976)

 1. Om wettig een decreet te kunnen uitvaardigen is vereist: tweederde van de in het geheim uitgebrachte stemmen van allen die in de Bisschoppenconferentie een beslissende stem hebben.
 2. Alle akten die door Apostolische Stoel moeten worden onderzocht moeten in tweevoud, ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de Conferentie, en naar behoren voorzien van het zegel gestuurd worden naar de Congregatie voor de goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten. De akten moeten bevatten:
  1. de namen van de bisschoppen en van hen die door het recht met hen gelijk gesteld zijn, die bij de vergadering aanwezig waren,
  2. een verslag van de vergadering dat moet bevatten: de uitslag van de stemming bij ieder afzonderlijk decreet met vermelding van het aantal voorstemmers, tegenstemmers en onthoudingen.
 3. Er moeten twee exemplaren van de liturgische teksten in de volkstaal worden gestuurd; indien mogelijk moet de tekst ook op diskette worden aangeleverd.
 4. In een apart verslag moeten de volgende dingen helder worden uiteengezet: Vgl. Concilium ter uitvoering van de Constitutie heilige liturgie, Instructie voor de uitvoering van de Constitutie over de heilige Liturgie, Inter Oecumenici (26 sept 1964), 30 Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, De linguis vulgaribus in S. Liturgiam inducendis - Brief aan de Voorzitters van de Bisschoppenconferenties, Decem Iam Annos (5 juni 1976)
  1. de principes of de criteria die bij het vertalen zijn gevolgd,
  2. een lijst van personen die in de diverse stadia aan het werk hebben deelgenomen met een korte vermelding van de kwalificaties en de deskundigheid van ieder van hen,
  3. de veranderingen die wellicht zijn aangebracht ten aanzien van een vroegere vertaling van dezelfde uitgave van het liturgische boek moeten apart worden aangegeven samen met de redenen waarom de veranderingen zijn doorgevoerd,
  4. een uiteenzetting van een eventuele verandering in de inhoud van de Latijnse standaarduitgave met de redenen waarom dit noodzakelijk is geweest samen met de vermelding van een eerder verlof van de Apostolische Stoel om deze verandering te mogen invoeren.

Document

Naam: LITURGIAM AUTHENTICAM
Het gebruik van de volkstaal in de uitgaven van de Romeinse Liturgie
Vijfde instructie "betreffende de juiste uitvoering van de Constitutie over de Liturgie van het Tweede Vaticaans Concilie" (bij art. 36)
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Auteur: Georgius A. Kard. Medina Estévez
Datum: 28 maart 2001
Copyrights: © 2002, NRL, Zeist
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test