• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Bij het maken van de vertaling van de teksten van het liturgisch proprium van een religieuze familie (hieronder wordt verstaan: Instituten van gewijd leven en Sociëteiten van apostolisch leven of van een goedgekeurde groep die het recht daartoe heeft) die als standaardtekst door de Apostolische Stoel zijn goedgekeurd, dient het volgende in acht genomen te worden:

 1. De vertaling moet geschieden door een algemene liturgische commissie of een andere commissie die ad hoc door de hoogste bestuurder of minstens krachtens diens mandaat aan de Provinciale Overste is ingesteld; vervolgens moet zij door de hoogste bestuurder met een beslissende stem van zijn Raad worden goedgekeurd, na eventueel de raad te hebben ingewonnen van deskundigen en van geschikte leden van het Instituut of de Sociëteit;
 2. De vertaling moet vanwege de erkenning (recognitio) worden voorgelegd aan de Congregatie voor de goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten. Bovendien moeten drie exemplaren van de standaardtekst samen met de vertaling worden opgestuurd.
 3. Bovendien moet een verslag worden gemaakt dat dient te bevatten:
  1. het decreet waarin de Apostolische Stoel de standaardtekst heeft goedgekeurd,
  2. de principes of de criteria die bij de vertaling zijn gevolgd,
  3. een lijst van personen, die in de verschillende stadia aan de werkzaamheden hebben deelgenomen met daarbij een korte beschrijving van hun deskundigheid en kwalificaties en van de academische graden die zij hebben;
 4. Wanneer het gaat over kleinere taalgebieden moet de Bisschoppenconferentie getuigen dat de tekst nauwkeurig is vertaald in de betreffende taal, zoals onder nr. 86;
 5. Ten aanzien van religieuze families van diocesaan recht dient men dezelfde procedure in acht te nemen, behalve dat de tekst door de diocesane bisschop samen met (oordeel van) goedkeuring gestuurd moet worden aan de Congregatie voor de goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten.

Document

Naam: LITURGIAM AUTHENTICAM
Het gebruik van de volkstaal in de uitgaven van de Romeinse Liturgie
Vijfde instructie "betreffende de juiste uitvoering van de Constitutie over de Liturgie van het Tweede Vaticaans Concilie" (bij art. 36)
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Auteur: Georgius A. Kard. Medina Estévez
Datum: 28 maart 2001
Copyrights: © 2002, NRL, Zeist
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test