• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het episcopaat, een der primaire onderwerpen van het Concilie

Onder de vele en veelsoortige kwesties, waarover dit Concilie zal handelen, staat als eerste de kwestie, die betrekking heeft op u, als bisschoppen van de Kerk Gods. Wij zeggen het zonder aarzeling, dat wij de discussie hierover met grote verwachting en oprecht vertrouwen tegemoet zien. Want met eerbiediging van de dogmatische verklaringen van het Eerste Vaticaans Oecumenisch Concilie omtrent de Paus, moet thans de leer over het episcopaat, over zijn functies en zijn betrekkingen tot Petrus dieper bestudeerd worden. Deze studie zal ons de criteria aan de hand doen, die ons bij de vervulling van ons apostolisch ambt op doctrinair en praktisch gebied van nut kunnen zijn. Want dit universele ambt, ofschoon door Christus uitgerust met de volheid en de toereikendheid van de macht, gelijk gij weet, kan toch grotere hulp en steun ontvangen, als onze beminde en eerbiedwaardige broeders in het episcopaat ons, volgens op te stellen normen en methoden, een krachtiger en meer verantwoordelijke medewerking zullen bieden.

Document

Naam: SALVETE
Bij de opening van de tweede zitting van het Tweede Vaticaans Concilie
Soort: H. Paus Paulus VI - Toespraak
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 29 september 1963
Copyrights: © 1963, Ecclesia Docens - Uitg. Gooi en Sticht nr. 0704
Vert.: Dr. M.H. Mulders CssR en Dr. J. Kahmann CssR
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test