• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Tegelijk met dit culturele verschijnsel constateert men een nieuwe situatie binnen de Kerk.

Vaak kunnen de zangkoren het repertoire van polyfone gewijde muziek, waaraan zij gewoon waren, niet in het kader van de liturgische viering uitvoeren.

Daarom is men ertoe gekomen deze gewijde muziek binnen het kerkgebouw uit te voeren in de vorm van een concert. Hetzelfde is gebeurd met de gregoriaanse zang die op het programma van concerten in en buiten het kerkgebouw is komen te staan. Een ander belangrijk feit bestaat hierin dat men is overgegaan tot ‘geestelijke concerten’ aldus genoemd omdat de ten uitvoer gebrachte muziek beschouwd kan worden als religieuze muziek vanwege het behandelde thema, de zangteksten en de sfeer waarin deze uitvoeringen plaatshebben.

In bepaalde gevallen kunnen in deze concerten (Schrift-)lezingen, gebeden en momenten van stilte zijn opgenomen. Vanwege deze vorm kunnen deze concerten worden gelijkgesteld met ‘oefeningen van godsvrucht’.

Document

Naam: CONCERTEN IN KERKGEBOUWEN
Soort: Congregatie voor de Goddelijke Eredienst
Auteur: Paulus Augustinus Kardinaal Mayer o.s.b.
Datum: 5 november 1987
Copyrights: © Nationale Raad voor de Liturgie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test