• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

KERSTBOODSCHAP 2003 VOORAFGAAND AAN DE ZEGEN "URBI ET ORBI"

De Redder van de wereld is uit de hemel neergedaald. Verheugt u!!

Deze verkondiging weerklonk met diepe vreugde in de nacht van Betlehem.
Vandaag herhaalt de Kerk het met onveranderde vreugde:
de Redder is voor ons geboren!
Onze harten worden overspoeld met tederheid en hoop,
tezamen met een overweldigende behoefte aan geborgenheid en vrede.
In de kribbe beschouwen we Hem,
die zichzelf ontdeed van Goddelijke glorie
om zich arm te maken
uit liefde voor de mens.
Behalve de kribbe herinnert ook de kerstboom,
met zijn flonkerende lichtjes,
dat met de geboorte van Jezus, de levensboom opnieuw bloeit in de woestijn van de mensheid.
De kribbe en de kerstboom: kostbare symbolen
die door de tijd de ware betekenis van Kerstmis aangeven!

In de hemel weerklinkt de echo van de verkondiging van de engelen:
"Heden is u een Redder geboren,
Christus de Heer, in de stad van David.
" (Lc. 2, 11)
Welk een wonder!
Door zijn geboorte in Betlehem is de Eniggeboren Zoon van God
binnen gegaan in de geschiedenis van elke persoon op aarde.
Hij is nu aanwezig in de wereld
als de Enige Redder van de mensheid.
Daarom bidden wij tot Hem:
Redder van de wereld, redt ons!
Bevrijdt ons van het grote kwaad welke de mensheid
verscheurt in deze eerste jaren van het derde millennium.
Redt ons van de oorlogen en gewapende conflicten
die hele regionen van de aarde verwoesten.
Bevrijdt ons van de plaag van het terrorisme
en van de vele vormen van geweld
die de zwakken en weerlozen teisteren.
Ontneem ons de moedeloosheid
wanneer we de paden van de vrede betreden,
die inderdaad moeilijke paden zijn, maar desalniettemin mogelijk
en daarom noodzakelijk: zulke paden zijn altijd en overal nodig,
speciaal in het land waar U geboren bent, Vredesvorst.
En U Maria, Maagd van verwachting en vervulling,
die het geheim van Kerstmis droeg,
stel ons in staat
in het Kind welke u in uw armen hebt gehouden,
de aangekondigde Redder te herkennen,
die hoop en vrede brengt aan allen.

Met u aanbidden wij Hem en zeggen vol vertrouwen:

We hebben U nodig, Verlosser der mensen,
U die de hoop en angsten van onze harten kent.
Kom en blijf bij ons Heer!
Moge de vreugde van Uw Geboorte
reiken tot aan de verste einde der aarde!

Document

Naam: KERSTBOODSCHAP 2003 VOORAFGAAND AAN DE ZEGEN "URBI ET ORBI"
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Urbi et Orbi
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 25 december 2003
Copyrights: © 2003, Stg. InterKerk, Poeldijk
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test