• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Ik zou ze vandaag tot de mijne willen maken, deze twee Boodschappen van het Concilie die niets hebben ingeboet aan actualiteit. Zoals bijvoorbeeld daar, waar in de 2e Vaticaans Concilie - Overig document
Boodschap aan de regeerders
(8 december 1965)
staat: "Het is uw taak op aarde de orde en de vrede onder de mensen te bevorderen. Maar vergeet niet: het is God, de levende en ware God, die de Vader der mensen is. En het is Christus, zijn eeuwige Zoon, die gekomen is om het ons te zeggen en ons te Ieren, dat wij allen broeders zijn. Hij is de grote bewerker van de orde en van de vrede op aarde, want Hij leidt de geschiedenis der mensheid en Hij alleen kan de harten buigen om zich af te wenden van de slechte hartstochten die oorlog en leed veroorzaken." Hoe in deze woorden van de Concilievaders niet het lichtend spoor ontdekken van de enige weg waarlangs de geschiedenis van de Naties en van de wereld kan worden getransformeerd?

En vervolgens waar we in de "2e Vaticaans Concilie - Overig document
Boodschap aan de mensen van het intellect en van de wetenschap
(8 december 1965)
" lezen: "Zet uw onderzoekingen onvermoeibaar voort zonder ooit aan de waarheid te wanhopen" - wat inderdaad het grote gevaar is: de belangstelling voor de waarheid te verliezen en alleen het doen, de efficiëntie, het pragmatisme zoeken! - "Herinnert u het woord van een van uw grote vrienden, de heilige Augustinus: "Laten wij zoeken met het verlangen om te vinden, en laten wij vinden met het verlangen om nog meer te zoeken". Gelukkig zij die, in het bezit van de waarheid, deze nog meer zoeken om haar te hernieuwen, te verdiepen en aan anderen door te geven. Gelukkig zij die, na haar nog niet gevonden te hebben, met een oprecht hart naar haar toegaan: mogen zij het licht van morgen zoeken met het licht van vandaag tot aan de volheid van het licht!"

Dit werd gezegd in de twee Concilieboodschappen. Vandaag is het méér dan ooit noodzakelijk naast de leiders van de volkeren, en naast de onderzoekers en wetenschappers de vertegenwoordigers te plaatsen van de grote niet-christelijke godsdienstige tradities, en hen uit te nodigen zich te confronteren met het licht van Christus, die niet gekomen is om af te schaffen maar om tot vervulling te brengen van de hand van God geschreven heeft in de godsdienstige geschiedenis van de beschavingen, speciaal in de "grote zielen" die met hun wijsheid en voorbeelden van deugd hebben bijgedragen aan het opbouwen van de mensheid.

Christus is het licht, en het licht kan niet verduisteren. Het kan alleen maar verlichten, verhelderen, openbaar maken. Laat daarom niemand vrees hebben voor Christus en zijn boodschap! En als de christenen soms, in de loop van de geschiedenis, omdat zij beperkte mensen en zondaars zijn, Hem met hun gedragingen hebben kunnen verraden, dan laat dit nog beter uit komen dat Christus het licht is en dat de Kerk dat licht alleen maar kan reflecteren door met Hem verenigd te blijven.

Document

Naam: CHRISTUS HET LICHT DER VOLKEREN? EN WIE ZIJN DAN IN ONZE TIJD DE "MAGIëRS", DE WIJZEN DIE HEM ZOEKEN?
Hoogfeest van Epifanie, de Openbaring van de Heer (Driekoningen) 2007
Soort: Paus Benedictus XVI - Homilie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 6 januari 2007
Copyrights: © 2007, Libreria Editrice Vaticana
Vertaling uit het Italiaans, alineanummering en -indeling: Past. Chr. v. Buijtenen, pr.
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test