• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Dierbare broeders en zusters,

vandaag wordt het feest van de Doop van de Heer gevierd, dat de Kersttijd afsluit. De liturgie houdt ons het verhaal van de Doop van Jezus in de Jordaan voor, in de redactie van de heilige Lucas Vgl. Lc. 3, 15-16.21-22 . De evangelist vertelt dat, terwijl Jezus aan het bidden was na het Doopsel te hebben ontvangen tussen al diegenen die aangetrokken waren door de prediking van de Voorloper, de hemel openging en de heilige Geest op Hem neerdaalde in de gedaante van een duif. Op dat moment klonk een stem van omhoog: "Jij bent mijn geliefde Zoon, in wie Ik vreugde vind" (Lc. 3, 22). Noot van de vertaler: Aldus volgens de vertaling van de Willibrord uit 1995. In die van 1975 stond "mijn Zoon, de Welbeminde, in U heb ik mijn behagen gesteld". In het Grieks wordt niet het woord voor vreugde (charis, of chara) gebruikt, maar het werkwoord eu-dokeo, waar ook het woord eudokia vandaan komt wat welbehagen betekent.

Document

Naam: IN DE DOOP VAN JEZUS WORDT DE WERELD GEHEILIGD, ZIJN DE ZONDEN VERGEVEN; DOOR HET WATER EN DOOR DE GEEST WORDEN WIJ NIEUWE SCHEPSELEN
Feest van de Doop van de Heer 2007
Soort: Paus Benedictus XVI - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 7 januari 2007
Copyrights: © 2007 Libreria Editrice Vaticana
Vertaling uit het Italiaans, alineanummering en -indeling: Past. Chr. v. Buijtenen, pr.
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test