• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

GROET AAN DEELNEMERS EUROPESE JONGERENONTMOETING (TAIZé-ONTMOETING) IN HAMBURG

De Paus groet jullie hartelijk, beste jongeren.

Jullie hebben gehoor gegeven aan de uitnodiging van de gemeenschap van Taizé om elkaar in Hamburg te ontmoeten. Hij bemoedigt jullie om tijd te nemen om diep in je hart het aanwezige verlangen naar leven en geluk te ontdekken. De Heer wil jullie hierin voortdurend helpen te groeien om zo "volmaakt in Christus" te worden zie Kolossenzen 1,28. Hij roept jullie ook op om je naar je broeders en zusters te keren en in ieder het aangezicht van de Heer te herkennen. Deze manier van kijken helpt om vriendschappelijke relaties te scheppen en vertrouwen te geven aan hen die vaak het meest geminacht en vergeten zijn in onze samenlevingen.

Als je kijkt naar het kruis van de Verlosser, kun je de grootheid van Gods liefde voor iedereen ontdekken. Jullie opdracht bestaat erin dat alle mensen elke dag meer een volk van broeders en zusters worden, waar ieder wordt herkend niet om wat hij heeft, maar om wie hij is. Volg het advies van Gregorius van Nissa: "Houdt niet alles voor jullie zelf, maar deel het met de armen die God verkiest. Alles behoort aan God, onze gezamenlijke Vader. Wij zijn allemaal broeders en zusters van dezelfde familie." Uit: Gregorius van Nissa: Over liefde voor de armen
Mogen jullie altijd naar anderen en jezelf kijken zoals Jezus zelf met tederheid, barmhartigheid en vergeving naar ieder mens kijkt. Het is een manier van kijken die mensen op weg zet in het leven en die een toekomst vol hoop opent. Op deze manier zullen jullie ontdekken dat "vergeving van onze broeders en zusters een voorbereiding is op het gebed" Origenes, Het gebed, nr. 8 en op de ontmoeting met de Heer.
Op voorspraak van Maria bidt de Paus dat God jullie, die deelnemen aan de ontmoeting in Hamburg, zal zegenen.
De Heilige Vader zegent ook de gemeenschap van Taizé, de organisators van de bijeenkomst, de christelijke gemeenschappen en gezinnen die gastvrijheid verlenen.

Document

Naam: GROET AAN DEELNEMERS EUROPESE JONGERENONTMOETING (TAIZé-ONTMOETING) IN HAMBURG
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Brief
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 22 december 2003
Copyrights: © 2003 Taizé
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test