• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Vooral wensen wij dat men duidelijk laat uitkomen hoe Maria, als nederige dienstmaagd van de Heer, geheel gericht is op God en op Christus, onze enige Middelaar en Verlosser. Eveneens verlangen wij dat de ware natuur en de doelstellingen van de Mariaverering in de Kerk, speciaal waar talrijke afgescheiden broeders leven, duidelijk worden aangetoond, zodat al degenen, die geen deel uitmaken van de katholieke Kerk, zullen begrijpen dat de devotie tot Maria geen doel in zichzelf is, maar daarentegen een middel, dat wezenlijk bestemd is om de zielen op Christus te richten en hen aldus te verenigen met de hemelse Vader in de liefde van de Heilige Geest.

Terwijl wij in een vurig gebed onze geest tot Maria wenden, opdat zij het Oecumenisch Concilie en geheel de Kerk zal zegenen en het uur van de hereniging van alle christenen zal bespoedigen, richt onze blik zich naar de oneindige grenzen van de gehele wereld, het voorwerp van de meest levendige aandacht van het Oecumenisch Concilie en die onze voorganger Pius XII zaliger gedachtenis niet zonder ingeving van boven plechtig heeft Paus Pius XII - Apostolische Brief
Sacro vergente anno
Toewijding van Rusland aan het Onbevlekt Hart van Maria
(7 juli 1952)
. Wij menen dat het goed is om vooral vandaag nog eens aan deze toewijding te herinneren. Met dit doel voor ogen hebben wij besloten om binnenkort door een speciale missie de Gouden Roos naar het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Fatima te laten brengen, dat niet alleen zo dierbaar is aan het edele portugese volk - dat wij altijd, maar vooral vandaag zo innig liefhebben - maar ook gekend en vereerd wordt door de gelovigen van de gehele katholieke wereld. Aldus willen ook wij aan de zorg van de hemelse moeder geheel de familie der mensen toevertrouwen, met haar problemen en zorgen, met haar gewettigde verlangens en haar vurige verwachtingen.

Document

Naam: POST DUOS MENSES
Sluiting van de Derde Zittingsperiode van het Tweede Vaticaans Concilie
Soort: H. Paus Paulus VI - Toespraak
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 21 november 1964
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test