• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Tot haar roem en tot onze vertroosting roepen wij dus de heilige maagd Maria uit tot moeder van de Kerk, van geheel het volk Gods, zowel van de gelovigen als van de herders, die haar hun zeer beminde moeder noemen; en wij willen dat de heilige maagd voortaan met deze zo zoete titel nog meer geëerd en aangeroepen zal worden door geheel het christenvolk.

Eerbiedwaardige Broeders, het betreft hier een titel die voor de vroomheid van de christenen niet nieuw is: het is juist bij voorkeur onder deze naam van moeder dat de christenen en geheel de Kerk Maria gaarne aanroepen. Deze titel maakt inderdaad deel uit van de zuivere devotie tot Maria: zij vindt haar rechtvaardiging in de waardigheid zelf van de moeder van het mensgeworden Woord.

Zoals het goddelijk moederschap het fundament is van de speciale verhouding tussen Maria en Christus en haar tegenwoordigheid in de heilseconomie van Jezus Christus, zo vormt het ook het voornaamste element in de betrekkingen tussen Maria en de Kerk, want zij is de moeder van Hem die, vanaf het eerste ogenblik van de menswording in haar maagdelijke schoot, zich als hoofd verbonden heeft met Zijn Mystiek Lichaam, de Kerk. Als moeder van Christus is Maria dus ook de moeder van alle herders en gelovigen, van de Kerk.

Document

Naam: POST DUOS MENSES
Sluiting van de Derde Zittingsperiode van het Tweede Vaticaans Concilie
Soort: H. Paus Paulus VI - Toespraak
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 21 november 1964
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test