• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Terwijl wij in een vurig gebed onze geest tot Maria wenden, opdat zij het Oecumenisch Concilie en geheel de Kerk zal zegenen en het uur van de hereniging van alle christenen zal bespoedigen, richt onze blik zich naar de oneindige grenzen van de gehele wereld, het voorwerp van de meest levendige aandacht van het Oecumenisch Concilie en die onze voorganger Pius XII zaliger gedachtenis niet zonder ingeving van boven plechtig heeft Paus Pius XII - Apostolische Brief
Sacro vergente anno
Toewijding van Rusland aan het Onbevlekt Hart van Maria
(7 juli 1952)
. Wij menen dat het goed is om vooral vandaag nog eens aan deze toewijding te herinneren. Met dit doel voor ogen hebben wij besloten om binnenkort door een speciale missie de Gouden Roos naar het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Fatima te laten brengen, dat niet alleen zo dierbaar is aan het edele portugese volk - dat wij altijd, maar vooral vandaag zo innig liefhebben - maar ook gekend en vereerd wordt door de gelovigen van de gehele katholieke wereld. Aldus willen ook wij aan de zorg van de hemelse moeder geheel de familie der mensen toevertrouwen, met haar problemen en zorgen, met haar gewettigde verlangens en haar vurige verwachtingen.

O moeder Gods, maagd Maria, zeer verheven moeder van de Kerk, wij bevelen u de gehele Kerk en het Oecumenisch Concilie aan.

O gij, ,hulp der bisschoppen', bescherm de herders bij het vervullen van hun taak en sta hen bij, te zamen met de priesters, de religieuzen en de leken, die hen bij hun zware taak in het apostolaat ten dienste staan.

Gij, die de Goddelijke Zaligmaker zelf, uw Zoon, bij Zijn kruisdood als een zeer geliefde Moeder aan de leerling, die Hij liefhad, heeft geschonken, vergeet niet het christenvolk, dat op u vertrouwt.

Denk aan al uw kinderen: schenk een bijzondere kracht en gezag aan hun gebeden bij God; houd hun geloof zuiver en krachtig; versterk hun hoop; vermeerder hun liefde.

Denk aan allen, die in beproevingen, noodwendige omstandigheden en gevaren verkeren; en vooral aan hen, die vervolging lijden en wegens hun christelijk geloof in gevangenissen verblijven. O moedermaagd, schenk hun kracht en verhaast de zozeer verlangde dag van hun rechtvaardige vrijheid.

Wend met grote welwillendheid uw ogen naar onze afgescheiden broeders en moge het u behagen dat wij eens met elkander verenigd zullen zijn, u, die Christus als de brug en de bewerker van de eenheid tussen God en de mensen ter wereld hebt gebracht.

O tempel van het licht zonder vlek of schaduw, spreek voor ons ten beste bij uw enige Zoon, de Middelaar van onze verzoening met de Vader Vgl. Rom. 5, 11 , opdat Hij barmhartigheid zal hebben met onze zwakheden, alle onenigheid van ons verre zal houden en aan onze zielen de broederlijke liefde zal verlenen.

Aan uw onbevlekt hart, O moeder Gods Maria, bevelen wij geheel het mensdom; zorg dat het Jezus Christus kent als de enige en ware Redder; geef aan de gehele wereld de vrede, die bestaat in de waarheid, de rechtvaardigheid, de vrijheid en de liefde.

Verleen tenslotte aan de gehele Kerk, die dit grote Oecumenisch Concilie viert, dat zij tot de God der barmhartigheid de verheven hymne van lof en dankbaarheid, de hymne van vreugde en blijdschap moge richten, omdat de Heer grote dingen heeft gedaan door u, O barmhartige, O vrome, O zoete maagd Maria.'

Document

Naam: POST DUOS MENSES
Sluiting van de Derde Zittingsperiode van het Tweede Vaticaans Concilie
Soort: H. Paus Paulus VI - Toespraak
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 21 november 1964
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test