• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Dit jaar echter is de eer, die het Concilie haar wenst te betuigen, nog kostbaarder en meer betekenisvol: want met de afkondiging vandaag van de constitutie, die als hoogtepunt en bekroning een geheel hoofdstuk gewijd heeft aan de heilige maagd Maria, kunnen wij terecht verklaren, dat deze zitting besloten wordt met een onvergelijkelijke lofhymne ter ere van de moeder Gods Maria. Want het is inderdaad de eerste maal - en door dit te zeggen voelen wij ons diep ontroerd - dat een Oecumenisch Concilie een zo uitgebreide synthese geeft van de katholieke leer over de plaats, welke de heilige maagd Maria inneemt in het mysterie van Christus en de Kerk. Dit stemt volledig overeen met het doel, dat dit Concilie zich gesteld heeft, namelijk om het gelaat van de heilige Kerk te tonen, waarmee Maria zo innig is verbonden en - zoals dit zo prachtig gezegd is waarvan zij ,het grootste, het beste, het voornaamste, het meest uitverkoren deel' is H. Rupertus Tuitensis, In Apocalypsim Joannis Apostoli libri XII. I, VI I, c. 12; P.L. 169, 1043.

Document

Naam: POST DUOS MENSES
Sluiting van de Derde Zittingsperiode van het Tweede Vaticaans Concilie
Soort: H. Paus Paulus VI - Toespraak
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 21 november 1964
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test