• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Wij willen hopen, dat de leer over het mysterie van de Kerk, die door het Tweede Vaticaans Concilie is opgehelderd en afgekondigd, van nu af aan vooral in de harten van de katholieken een gunstige weerklank zal vinden; dat al de gelovigen duidelijker de trekken van het ware gelaat van Christus zullen ontdekken; dat zij de schoonheid zullen zien van de moeder en leermeesteres; dat zij de eenvoud en de majesteit van zo'n eerbiedwaardige instelling zullen aanschouwen; dat zij zullen opzien naar het wonder van een historische trouw, van een voortreffelijk sociaal leven, van een uitstekende wetgeving en naar het teken van voortdurende vooruitgang van een rijk, waarin de goddelijke en menselijke elementen nauw met elkaar verbonden zijn met als gevolg dat in de maatschappij van hen, die in Jezus geloven, het plan van de menswording en van de verlossing duidelijk op de voorgrond treedt: dat wil zeggen, volgens de heilige Augustinus, de gehele Christus, onze Zaligmaker.

Document

Naam: POST DUOS MENSES
Sluiting van de Derde Zittingsperiode van het Tweede Vaticaans Concilie
Soort: H. Paus Paulus VI - Toespraak
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 21 november 1964
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test