• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het Oecumenisch Concilie zal definitief met de nabije vierde zitting afgesloten worden. De toepassing van de decreten zal verschillende post-conciliaire commissies in het leven moeten roepen, waarvoor de medewerking van het episcopaat onontbeerlijk is. Daar wij de bedoeling hebben om kwesties van algemeen belang te regelen, die onze moderne wereld kenmerken en die zich steeds voordoen, zullen wij nog meer dan tot nu toe vast besloten zijn om uit u, Eerbiedwaardige Broeders, sommigen te kiezen en op bepaalde tijden te ontbieden en te consulteren, om rondom ons de troost van uw tegenwoordigheid te hebben, de hulp van uw ervaring, de steun van uw raadgevingen en het gewicht van uw gezag; dat zal ook nuttig zijn, daar de reorganisatie van de romeinse Curie, die actief bestudeerd wordt, dan zal kunnen profiteren van de ervaring van de diocesane herders; zo zal zij haar taak, die wegens haar trouwe dienst reeds zo efficiënt is, kunnen vervolledigen en perfectioneren met de hulp van prelaten uit verschillende landen, die de steun van hun wijsheid en van hun liefde bijdragen. Misschien zal het groter aantal studies en beraadslagingen enkele praktische moeilijkheden met zich meebrengen; het collectieve werk is immers gecompliceerder dan het individuele werk. Maar als dit beter beantwoordt aan het monarchisch en hiërarchisch karakter van de Kerk en door uw medewerking onze inspanningen lichter maakt, dan zullen wij met voorzichtigheid en liefde de hinderpalen uit de weg kunnen ruimen, die zich voordoen in een meer ingewikkelde organisatie van het bestuur der Kerk.

Document

Naam: POST DUOS MENSES
Sluiting van de Derde Zittingsperiode van het Tweede Vaticaans Concilie
Soort: H. Paus Paulus VI - Toespraak
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 21 november 1964
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test