• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Wij wensen ook onze voldoening uit te spreken over de eer, welke door deze 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Lumen Gentium
Over de Kerk
(21 november 1964)
aan het volk van God betuigd wordt. Niets is verblijdender voor ons dan de waardigheid afgekondigd te zien van al onze broeders en zonen, die het heilige volk vormen: immers zijn roeping, zijn heiliging, zijn leiding, zijn eeuwig heil vormen het einddoel, waarop geheel de apostolische aktiviteit van de hiërarchie is gericht. Onze voldoening is niet geringer over datgene wat de constitutie zegt over onze broeders in het episkopaat. Hoe verheugt het ons te zien hoe hun waardigheid verkondigd, hun ambt geprezen en hun autoriteit erkend wordt! O, hoezeer danken wij God dat ons de gelukkige taak te beurt valt het heilig karakter van uw ambt en de volheid van uw priesterschap de verschuldigde eer te bewijzen en tevens de banden van solidariteit te versterken tussen u, Eerbiedwaardige en beminde Broeders, en ons.

Document

Naam: POST DUOS MENSES
Sluiting van de Derde Zittingsperiode van het Tweede Vaticaans Concilie
Soort: H. Paus Paulus VI - Toespraak
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 21 november 1964
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test