• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Laten we dus, kijkend naar Maria, aan dit nieuwe jaar beginnen, dat wij als een kostbaar "talent" uit de handen van God ontvangen om het vrucht te laten dragen, als een door de voorzienigheid geboden gelegenheid om bij te dragen aan de verwezenlijking van het Rijk van God.

In deze sfeer van gebed en van dankbaarheid jegens God voor de gave van het nieuwe jaar, is het mij een vreugde mijn eerbied te kunnen betuigen jegens de doorluchtige Heren Ambassadeurs van het bij de Heilige Stoel geaccrediteerde Corps Diplomatique, die aan de plechtige Viering van vandaag hebben willen deelnemen. Van harte groet ik Kardinaal Renato Raffaele Martino en leden van de Pauselijke Raad voor de Gerechtigheid en de Vrede, aan wie ik mijn hartelijke dank tot uitdrukking breng voor de inzet waarmee zij dagelijks deze waarden bevorderen die zo fundamenteel zijn voor het maatschappelijk leven. Bij gelegenheid van deze Werelddag van de Vrede heb ik aan de Regeringen en de Verantwoordelijken van de Naties, evenals aan alle mannen en vrouwen van goede wil, de gebruikelijke Boodschap gericht, die dit jaar gaat over het thema: Paus Benedictus XVI - Boodschap
De menselijke persoon - hart van de vrede
Boodschap voor Wereldvrededag, 1 januari 2007
(8 december 2006)
.

Document

Naam: KIJKEND NAAR MARIA AAN HET NIEUWE JAAR BEGINNEN, OM HET VRUCHT TE LATEN DRAGEN
Op het Hoogfeest van Maria, Moeder van God, tevens Wereld Vrede Dag 2007
Soort: Paus Benedictus XVI - Homilie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 1 januari 2007
Copyrights: © 2007, Libreria Editrice Vaticana
Vertaling uit het Italiaans, alineaverdeling en -nummering: Pastoor Chr. v. Buijtenen, pr.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test