• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

UITLEG "DERDE GEHEIM VAN FATIMA" - UITGESPROKEN DOOR KARDINAAL SODANO

Broeders en Zusters in de Heer!

Aan het einde van deze plechtige viering voel ik de behoefte om, namens alle aanwezigen, aan onze geliefde Heilige Vader Johannes Paulus II oprechte goede wensen aan te bieden voor zijn naderende tachtigste verjaardag en hem te danken voor zijn betekenisvolle pastorale zorg voor het welzijn van heel Gods Kerk.

Op de plechtige gelegenheid van zijn bezoek aan Fatima heeft Zijne Heiligheid mij geïnstrueerd aan u een bekendmaking te doen. Zoals u weet is de reden van zijn bezoek aan Fatima de zaligverklaring van de twee "kleine herders". Niettegenstaande dit wenst hij ook dat zijn pelgrimage een hernieuwd gebaar van dankbaarheid zal zijn aan Onze-Lieve-Vrouw voor haar bescherming gedurende de jaren van zijn pausschap. Deze bescherming lijkt ook te zijn verbonden met het zogeheten "derde deel" van het geheim van Fatima.

Die tekst bevat een profetische visioen zoals deze ook in de Heilige Schrift gevonden wordt, die niet met fotografische helderheid de details van toekomstige gebeurtenissen beschrijven, maar slechts tegen een gelijkvormige achtergrond gebeurtenissen verspreid over de tijd samenvoegen en comprimeren in een volgorde en een duur die niet worden gespecificeerd. Dientengevolge moet de tekst op symbolische wijze geïnterpreteerd worden.

Het visioen van Fatima behelst bovenal de oorlog gevoerd door atheïstische systemen tegen de Kerk en Christenen, en het beschrijft het onmenselijke lijden doorstaan door de getuigen van het geloof in de laatste eeuw van het Tweede Millennium. Het is een oneindige weg van het Kruis, geleid door de Pauzen van de twintigste eeuw.

Volgens de interpretatie van de kleine herders, wat ook recent bevestigd werd door Zuster Lucia, is de in het wit geklede Bisschop die voor alle gelovigen bidt, de Paus. Als hij met grote inspanning zijn weg van het Kruis gaat, temidden van de lijken van hen die gemarteld waren - bisschoppen, priesters, mannelijk en vrouwelijke religieuzen en vele leken - valt ook hij op de grond, schijnbaar dood, onder een uitbarsting van geweerschoten.

Na de moordaanslag op 13 mei 1981 werd het Zijne Heiligheid duidelijk dat het "de moederlijke hand was die de baan van de kogel geleid heeft", om zo de "stervende Paus" in staat te stellen halt te houden op de "drempel van de dood". H. Paus Johannes Paulus II, Boodschap, Meditatie uitgesproken door Mgr. Ruini, vicaris voor Rome, en het laatste gedeelte via de radio uitgesproken door Paus Johannes Paulus II vanuit het Gemelli Ziekenhuis te Rome, Aan de Italiaanse Bisschoppen verzameld in de Maria Maggiore voor het bidden van de Rozenkrans (13 mei 1994), 5. Insegnamenti, vol XVII/1, 1994, p. 1061 Bij gelegenheid van een bezoek van de toenmalige Bisschop van Leiria-Fatima aan Rome, heeft de Paus besloten hem de kogel te geven die na de moordpoging in de jeep was achtergebleven, om deze in het Heiligdom te bewaren. Op verzoek van de Bisschop is de kogel later geplaatst in de kroon van het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Fatima.

De opeenvolgende gebeurtenissen van 1989 leidden zowel in de Sovjet-Unie als in een aantal andere landen van Oost-Europa, tot de val van de communistische regimes die het atheïsme bevorderden. Ook hiervoor biedt Zijne Heiligheid zijn oprechte dank aan de Meest Heilige Maagd. In andere delen van de wereld echter gaan de aanvallen tegen de Kerk en tegen de Christenen tragisch genoeg nog steeds voort, tezamen met de last van het lijden wat dit met zich meebrengt. Zelfs wanneer de gebeurtenissen waarnaar het derde deel van het Geheim van Fatima verwijst, nu deel van het verleden lijken, blijft de oproep tot bekering en boete van Onze-Lieve-Vrouw, uitgegeven in het begin van de twintigste eeuw, ook vandaag actueel en noodzakelijk. "De Dame van de boodschap lijkt de tekenen van de tijd te lezen de tekenen van onze tijd met speciaal inzicht. De aanhoudende uitnodiging van de Heilige Maria tot boetedoening is niets anders dan een uiting van haar moederlijke bezorgdheid voor het lot van de menselijke familie, die behoefte heeft aan bekering en vergeving" H. Paus Johannes Paulus II, Boodschap, Wereld Ziekendag 1997 (18 okt 1996), 1.

Ten einde dat de gelovigen de boodschap van Onze-Lieve-Vrouw van Fatima beter mogen aannemen heeft de Paus opdracht gegeven aan de Congregatie van de Geloofsleer het derde deel van het geheim openbaar te maken na voorbereiding van een passend commentaar.

Laten wij Onze-Lieve-Vrouw van Fatima danken voor haar bescherming. Laten wij de Kerk van het Derde Millennium aan haar moederlijke voorspraak toevertrouwen.

Sub tuum praesdium confugimus, Sancta Dei genetrix!

Zie ook:

Document

Naam: UITLEG "DERDE GEHEIM VAN FATIMA" - UITGESPROKEN DOOR KARDINAAL SODANO
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 13 mei 2000
Copyrights: © 2000, Stg. Interkerk, Poeldijk
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam, test