• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het was duidelijk geworden dat therapeutisch gebruik van ES cellen, als zodanig, grote risico's met zich mee bracht, omdat zij tumoren veroorzaakten zoals uit experimenten op muizen was gebleken. Het zou dus noodzakelijk zijn geweest om specifieke cellijnen van gedifferentieerde cellen te ontwikkelen, al gelang naar de behoefte; en het was duidelijk dat dit niet op kort termijn mogelijk was. Maar zelfs als dit mogelijk was, dan zou het zeer moeilijk zijn geweest er zeker van te zijn dat het inoculaat of het therapeutisch implantaat vrij was van stamcellen, met alle risico's van dien. Daarbij zou ook nog verdere behandeling nodig zijn vanwege de immunologische onverenigbaarheid. Daarom werden drie methoden voorgesteld om te klonen ten behoeve van therapie D. DAVOR, J. GEARHART, Putting Stem Cells to Work, Science 1999, 283, 1468-1470., waarmee pluripotente menselijke embryonale stamcellen geproduceerd zouden kunnen worden met nauw omschreven genetische informatie waaruit de gewenste differentiatie verkregen zou worden.

  1. Het overbrengen van de celkern van een bepaald individu naar een menselijke eicel waarvan de celkern verwijderd is, gevolgd door embryonale ontwikkeling tot het stadium van blastocyst en het gebruik van de binnenste cel massa (ICM) om ES cellen te verkrijgen en hieruit de gewenste gedifferentieerde cellen.
  2. Het overbrengen van de celkern van een bepaald individu naar een eicel van een ander dier. Een eventueel succes van deze procedure zou kunnen leiden - naar men aanneemt - tot het ontwikkelen van een menselijk embryo, dat gebruikt zou kunnen worden zoals hierboven wordt beschreven.
  3. Het herprogrammeren van de celkern van een bepaald individu door samenvoeging van het ES cytoplast met de karyoplast van een somatische cel om zo een "cybride" te verkrijgen. Deze mogelijkheid wordt nog bestudeerd. Hoe het ook zij, ook deze methode zou vereisen dat eerst ES cellen uit menselijke embryo's verkregen moeten worden.

In de huidige wetenschappelijke research gaat de voorkeur uit naar de eerste van deze drie mogelijkheden, maar het is duidelijk dat - vanuit moreel oogpunt gezien, zoals nog uiteengezet zal worden - alle drie voorgestelde oplossingen onacceptabel zijn.

Document

Naam: VERKLARING BETREFFENDE DE PRODUCTIE EN HET WETENSCHAPPELIJKE EN THERAPEUTISCHE GEBRUIK VAN MENSELIJKE EMBRYONALE STAMCELLEN
Soort: Pauselijke Academie voor het Leven
Auteur: Pauselijke Academie voor het Leven
Datum: 25 augustus 2000
Copyrights: © 2001 Stg. Interkerk, Poeldijk
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test