• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Aan de basis van heel wat spanningen die de vrede bedreigen, liggen ongetwijfeld al die onrechtvaardige ongelijkheden die tragischerwijze in deze wereld bestaan. Heel verraderlijk daaronder zijn aan de ene kant de ongelijkheid met betrekking tot de toegang tot de essentiële goederen zoals voedsel, water, woning en gezondheid, en aan de andere kant de hardnekkige ongelijkheden tussen man en vrouw in de uitoefening van de fundamentele mensenrechten.

Een element van het grootste belang voor de opbouw van de vrede vormt de erkenning van de essentiële gelijkheid tussen de menselijke personen, die voortvloeit uit hun gemeenschappelijke transcendente waardigheid. Gelijkheid op dit niveau is een goed van allen, ingeschreven in die natuurlijke "grammatica", die te ontlenen is aan het goddelijk scheppingsplan; een goed dat niet miskend of veracht kan worden, zonder zware repercussies te veroorzaken die de vrede in gevaar brengen. De uiterst zware ontberingen, waaronder vele volkeren lijden, vooral op het Afrikaanse continent, staan aan de oorsprong van gewelddadige aanspraken en vormen daarom een verschrikkelijke, aan de vrede toegebrachte wonde.

Ook de ontoereikende erkenning van de situatie van de vrouw is oorzaak van factoren van instabiliteit in de sociale ordening. Ik denk aan de uitbuiting van de vrouwen, die als objecten worden behandeld en aan de vele vormen van gebrek aan respect voor haar waardigheid; ook denk ik - in een andere context - aan de antropologische zienswijzen die in enkele culturen nog voortbestaan, die de vrouw een plaats toewijzen waardoor ze nog sterk onderworpen is aan de willekeur van de man, met schadelijke gevolgen voor de waardigheid van haar persoon en voor de uitoefening van wat juist haar fundamentele vrijheden zijn. Men mag zich niet wijsmaken dat de vrede ooit verzekerd kan zijn, zolang deze vormen van discriminatie niet zijn overwonnen, die de persoonlijke, door God in elk menselijk wezen is ingegrifte waardigheid aantasten. Vgl. Congregatie voor de Geloofsleer, Brief aan de bisschoppen van de katholieke Kerk over de samenwerking van man en vrouw in de Kerk en in de wereld (31 mei 2004), 15-16

Document

Naam: DE MENSELIJKE PERSOON - HART VAN DE VREDE
Boodschap voor Wereldvrededag, 1 januari 2007
Soort: Paus Benedictus XVI - Boodschap
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 8 december 2006
Copyrights: © 2006, Libreria Editrice Vaticana
Vertaling uit het Italiaans, onderverdeling in kleinere alinea's: Past. Chr. van Buijtenen, pr.
Bewerkt: 30 april 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test