• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

In zijn encycliek H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Centesimus Annus
Ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de encycliek Rerum Novarum
(1 mei 1991)
schrijft Johannes Paulus II: “Niet alleen heeft God de mens de aarde gegeven, en moet hij van haar gebruik maken met respect voor de oorspronkelijke bedoeling ten goede waarmee zij hem gegeven is; maar ook is de mens door God aan zichzelf gegeven en moet hij daarom de natuurlijke en morele structuur eerbiedigen, waarmee hij toegerust werd”. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de encycliek Rerum Novarum, Centesimus Annus (1 mei 1991), 38 Het is door zich te houden aan deze, hem door de Schepper gegeven opdracht, dat de mens, samen met zijn medemensen, een wereld van vrede laten ontstaan. Naast de ecologie van de natuur is er dus ook een ecologie die men "menselijk" zou kunnen noemen, die op haar beurt een "sociale ecologie" vereist.

En dat houdt in dat de mensheid, als de vrede haar echt ter harte gaat, steeds meer rekening moet houden met de bestaande verbindingen tussen de natuurlijke ecologie - oftewel het respect voor de natuur - en de menselijke ecologie. De ervaring toont aan dat iedere respectloze houding ten opzichte van het milieu, schade toebrengt aan het menselijk samenleven en omgekeerd. Het wordt steeds duidelijker dat er een onverbrekelijk verband bestaat tussen de vrede met de schepping en de vrede onder de mensen. De ene zowel als de andere veronderstellen de vrede met God. Het gebed in dichtvorm van de heilige Franciscus, ook wel bekend als het H. Franciscus van Assisi - Boek
Cantico delle creature - Cantico di frate sole
Zonnelied
(1 januari 1224)
, vormt een wonderbaar, nog steeds actueel voorbeeld van deze veelvormige ecologie van de vrede.

Document

Naam: DE MENSELIJKE PERSOON - HART VAN DE VREDE
Boodschap voor Wereldvrededag, 1 januari 2007
Soort: Paus Benedictus XVI - Boodschap
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 8 december 2006
Copyrights: © 2006, Libreria Editrice Vaticana
Vertaling uit het Italiaans, onderverdeling in kleinere alinea's: Past. Chr. van Buijtenen, pr.
Bewerkt: 30 april 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test